Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Básně od Roberta :-)

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
22. úno 2018 15:16 #12239 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Básně od Roberta
Pane, nech ženy spočívajú v Tvojej ochrane.

Pane, nech ženy spočívajú v Tvojej ochrane,
keď usilujú k Svetlu, tak smú byť požehnané.
Ochraňuj dobré ženy, počas celého ich života,
nech do ich nežných duší prúdi Božia čistota.

Pane, ochraňuj dobré ženy, v každej chvíli,
nech smú prijať v pokore lúč Božej sily.
Dnes, v modlitbe spájam za ženy svoje dlane,
aby usilovali do svetlých výšin, v Božej ochrane.

Pane, daroval si ženám nádherné, svetlé hodnoty,
nech nad nimi spočinie požehnanie Tvojej dobroty.
Tie ženy, ktoré Tebe Vznešený, v pokore slúžia,
nech si Tvoju ochranu a požehnanie zaslúžia.

Tie ženy, ktoré chcú žiť, ako strážkyne plameňa,
daruj im Pane, silu a Svetlo, z večného prameňa.
Ženy, ktoré rozvíjajú nádherné ženské cnosti,
nech smú žiť, celý život, v pravej dôstojnosti.

Aby v pokore usilovali nahor, do nádherných výšin,
cestu im ukazuje Slovo, ktoré napísal Abdrushin.
Nech smú celý život slúžiť Tebe, Vznešený Pane,
aby smeli usilovať k Svetlu, v Tvojej ochrane.

Vznešený, daroval si ženám hodnoty a dary,
nech Tvoje Svetlo im na cestu jasne žiari.
Daruj ženám silu, aby smeli Svetlu slúžiť verne,
nech smú byť požehnané, ušľachtilé a nádherné.

Aby život žien bol ako modlitba a verná služba,
nech ženy pozdvihne k Svetlu ich čistá túžba.
Aby boli požehnané a šťastné všetky dobré ženy,
daruj im silu, o to Teba prosím, Pane Vznešený.
Poděkovali: Jana V., Martina P, Zdeněk Hrubý

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
12. úno 2018 08:25 #12191 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Básně od Roberta
Sväté Slovo.

Sväté je Slovo, lebo prišlo priamo od Boha,
otvorí sa tomu, kto sa duchovne namáha.
Človek, ktorý má v sebe čistotu a cnosť pokory,
len takému sa sväté Slovo pri čítaní otvorí.

A keď sväté Slovo smie prijať do ruky,
nech má v sebe čistú modlitbu vďaky.
Sväté Slovo je Božská Pravda jednoduchá,
človek musí Slovo prijímať citom, do ducha.

Božskú Pravdu smie prijímať čistým srdcom,
keď Imanuel písal Slovo, bol spojený s Otcom.
Sväté Slovo obsahuje nevýslovné hodnoty,
je to dar, že Slovo prišlo na Zem, do hmoty.

Sväté Slovo prišlo od Boha, priamo z Pravdy,
má v sebe hodnoty, nevyčerpateľné poklady.
Človek musí Slovo prijímať, s najčistejšou pokorou,
jedine vtedy sa mu stane v živote najväčšou oporou.

A kto v pokore prijíma slová z Božského Posolstva,
tak ho sväté Slovo vedie, do nebeského kráľovstva.
Kto žije podľa Posolstva, vedie ho do svetlých výšin,
sväté Slovo napísal Imanuel - Abdrushin, Boží Syn.

Kto v pokore prijal sväté Slovo Syna Človeka,
spoznal Abdrushina, ako večného prostredníka.
Človek sa musí usilovať o čistotu svojho rúcha,
vie, že Slovo je pokrm a nápoj pre jeho ducha.

Ďakujme Bohu za Slovo, snažme sa podľa neho žiť,
aby sme mali v sebe pokornú túžbu, Svetlu slúžiť.
Sväté je Slovo, všetko ostatné pominie, Slovo zostane,
zo srdca Ti za Božie Slovo ďakujeme, ó svätý Pane.
Poděkovali: Pavel Krajíček, pavel, PeterOrolín, Martina P, Gabriela Erhardtová, jane, Petra

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
01. úno 2018 14:14 #12159 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Básně od Roberta
Šepkajme v zbožnej úcte svätosť Pánovho mena.

Šepkajme v zbožnej úcte svätosť Pánovho mena,
smieme prijať silu a Svetlo, z večného prameňa.
Nech smieme šepkať meno Boh, v čistej pokore,
vzhliadajme nahor k Svetlu, v úprimnej dôvere.

A keď chceme to sväté meno v pokore vysloviť,
nech je v nás vždy čistota, láska a posvätný cit.
Vznešený Boh, svätý Pán, Stvoriteľ, je Bezbytostný,
blížme sa k Nemu a majme na sebe šat slávnostný.

Pán je svätý, nech smieme v pokore na kolená,
v čistote a láske šepkajme svätosť Jeho mena.
Nech smieme v modlitbe vďaky spojiť dlane,
potom budú dni nášho života požehnané.

V Posolstve sme nádhernú zvesť prijať smeli,
že k Bohu sa nemôžu priblížiť ani Archanjeli.
Svätý Pán nie je spoznateľný ani z Božského,
to je niečo nepochopiteľné pre tvora ľudského.

My, pozemskí ľudia, sme nepatrní a veľmi malí,
nech máme v sebe modlitbu vďaky a cit chvály.
My sa k Bohu nemôžeme osobne nikdy priblížiť,
je to pre nás najväčšia milosť, smieť Mu slúžiť.

Boh je bezbytostné Prasvetlo, je mimo stvorenia,
Jeho zákony sú dokonalé a nikdy sa nezmenia.
Z Posolstva Grálu vieme, že len Pánovi patrí sláva,
nech smieme v pokore žiť, podľa svätého Slova.

Smieť Bohu slúžiť, veľká milosť to pre nás znamená,
preto iba v čistote vyslovujme svätosť Božieho mena.
Svätý je Pán, vyslovujme Jeho meno, s pokorou,
nech je nám Slovo Imanuela najväčšou oporou.
Poděkovali: Pavel Krajíček, PeterOrolín, Martina P, Gabriela Erhardtová, Robert Ondrejka, Zdeněk Hrubý, jane, Petra, Vratko Laššák

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
31. pro 2017 16:42 #12046 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Básně od Roberta
Požehnaný Nový rok 2018.

Milujme Pána nadovšetko a dbajme na Jeho svätú Vôľu,
snažme sa žiť v úprimnej pokore, podľa Posolstva Grálu.
V pokore sa otvorme Slovu, ktoré napísal svätý Imanuel,
žiť podľa svätej Vôle Božej, to nech je náš svetlý cieľ.

Zachvievajme sa vo Vôli Božej, celý život a už navždy,
prijímajme v úprimnej, čistej pokore sväté Slovo Pravdy.
Snažme sa žiť tak, ako to svätý Pán od nás požaduje,
ten, kto tak žije, ten je šťastný a ten Bohu ďakuje.

Majme v úcte Pána a dbajme na Božie prikázania,
nech od nás navždy odpadnú pozemské priania.
Skloňme sa v hlbokej pokore pred svätým Pánom,
potom k nám príde Božia sila každým ránom.

Milujme Pána a milujme svätých Božích Synov,
usilujme o čistotu citov, myšlienok, slov a činov.
Snažme sa každý deň plniť sväté Božie zákony,
šťastný je ten človek, ktorý sa v pokore skloní.

Prajem nám všetkým, aby sme tak vždy dokázali žiť
a keď tak žijeme, smieme si požehnanie zaslúžiť.
Potom bude pre nás Nový rok 2018 požehnaný,
kto žije podľa Slova, dostane sa mu záchrany.

Nech nám k tomu pomáha svätá Láska Božia,
aby sme boli ľuďmi, ktorí Svetlu verne slúžia.
Veď v novej ríši obstojí jedine služba Bohu,
nech smieme s pomocou Svetla splniť úlohu.

Prajem nám všetkým, usilujme do svetlých výšin,
cestu nám ukazuje Slovo, ktoré napísal Abdrushin.
Nech je nám sväté Slovo tou najväčšou oporou,
skloňme sa pred Božou Vôľou, s čistou pokorou.
Poděkovali: Pavel Krajíček, Jaro, PeterOrolín, Martina P, Václav, Jano, Gabriela Erhardtová, Peter, Aloe, Marecek, Prokop Zapletal

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
23. pro 2017 22:40 #12023 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Básně od Roberta
Otvorme sa pre lúč Božej Lásky, na Vianoce.

Otvorme sa pre lúč Božej Lásky, na Vianoce,
nech láskou smieme úplne naplniť svoje srdce.
Cestu k Božej Láske nám otvorí len čistota,
potom sa smieme radovať a tešiť zo života.

A cestu k Božej Láske nám otvorí cit pravej pokory,
potom sa nádherná láska v našom srdci rozhorí.
Ďakujme za svätého Božieho Syna, Ježiša Krista,
nech naša láska k Pánu Bohu je nádherná a čistá.

Ďakujeme Ti, Pane, za Tvojho Syna, Ježiša Krista,
teraz prebieha naplno svätý Boží súd, Veľká očista.
Aby tieto Vianoce boli pre nás požehnané a nádherné,
chceme Tebe Vznešený Pane, slúžiť pokorne a verne.

Ďakujeme Ti, Pane, že si poslal svojho Syna, do hmoty,
v Jeho svätom Posolstve spočívajú najväčšie hodnoty.
Ďakujeme za Tvoju svätú Lásku, milosti a dary,
nech svetlo a láska v nás veľmi jasne žiari.

Aby sme boli ľuďmi, ktorí Svetlu v pokore slúžia,
nádherná, vznešená a svätá je Láska Božia.
Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju svätú Lásku a dobrotu,
Ježiš Kristus nám ukázal cestu, k večnému životu.

To sú pre nás také milosti, smieme ďakovať s pokorou,
nech je nám sväté Slovo veľkým darom a aj oporou.
Otvorme sa Božej Láske a smieme prežiť zázraky,
nech máme v sebe pravú pokoru a modlitbu vďaky.

Prajem nám všetkým krásne a požehnané Vianoce,
nech na štedrovečernom stole horia jasné sviece.
A aby sme udržovali čistý krb našich myšlienok,
nech si smieme dávať pravú lásku po celý rok.
Poděkovali: Pavel Krajíček, PeterOrolín, Martina P, Václav, Gabriela Erhardtová, Aloe, Zdeněk Hrubý

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
06. pro 2017 19:01 #11978 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Básně od Roberta
Ďakujeme v pokore za Božieho Syna Imanuela.

Ďakujeme v pokore za Božieho Syna Imanuela,
za to, že táto hrubohmotná Zem Ho prijať smela.
6. decembra, 1941 odišiel Imanuel z tejto Zeme,
aké nádherné pobožnosti smel konať v chráme.

Ó Pane, ďakujeme Ti za Tvojho svätého Syna,
len nemnohí spoznali Imanuela - Abdrushina.
Keď sa narodil, celým stvorením znel chválospev,
v Abdrushinovi bola Spravodlivosť a Boží hnev.

Bola v Ňom aj Láska a veľkosť Božskej dobroty,
prišiel oslobodiť pozdejšie stvorenie od temnoty.
Ó Pane, poslal si svojho svätého Syna do hmoty,
v Jeho Slove sú poklady a nesmierne hodnoty.

Pred takou milosťou sa smieme skloniť v pokore,
Tvoj svätý Syn Imanuel slúžil Tebe, na svätej Hore.
Jeho Slovo je živé, Jeho Slovo je živý čin,
prišiel nás súdiť Tvoj vznešený, svätý Syn.

Kto našiel cestu k Slovu, toho veľké šťastie stretlo,
Tvoj svätý Syn Imanuel priniesol obrovské Svetlo.
On je Spravodlivosť Božia, On je Vôľa Božia,
šťastní su tí ľudia, ktorí Svetlu verne slúžia.

Jedine Jeho Slovo prináša ľuďom možnosť záchrany,
svätý Imanuel musel svojím mečom rozdať tvrdé rany.
Tvoj svätý Syn splnil Vôľu Božiu, vo Vôli Božej žil,
Vznešený Pane, Abdrushin Tebe v pokore slúžil.

Ďakujeme za Tvojho Syna, za Tvoje požehnanie,
verne slúžiť Svetlu, to nech je naše vrúcne prianie.
Svätý a vznešený je Tvoj Syn, Imanuel - Abdrushin,
nech Jeho Slovo nás vedie nahor, do svetlých výšin.
Poděkovali: Pavel Krajíček, Jaro, PeterOrolín, Martina P, Václav, Gabriela Erhardtová, Eva Linselová

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
30. lis 2017 18:05 #11969 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Básně od Roberta
Žena, nech smieš v duši cítiť veľké šťastie.

Žena, nech smieš v duši cítiť veľké šťastie
a Tvoja láska k Pánu Bohu krásne rastie.
Aby si bola v živote veselá a veľmi šťastná,
nech sa Ti darí, nech si nádherná a krásna.

Žena, aby v Tvojom živote žiarilo Svetlo jasné,
nech sa máš vždy nádherne a veľmi krásne.
Aby si smela byť nežná, ako nádherný kvet,
vždy vyžaruj čistotu a bude krajší tento svet.

Uctievaj Pána a smieš sa cítiť slávnostne,
aby si smela vždy žiť, šťastne a radostne.
Nech smieš prijímať od Pána milosti a dary
a v Tvojej tvári šťastný úsmev krásne žiari.

Aby si smela cítiť blaženú radosť v duši,
láska k Pánu Bohu všetko zlé zruší.
Žena, aby sa Ti v Božom súde dostalo spásy,
nech smieš rozkvitnúť, do nádhernej krásy.

Smieš sa celý život stále úprimne radovať,
smieš Bohu za požehnanie vrúcne ďakovať.
Nech dni Tvojho života sú krásne a požehnané,
aby si smela kráčať životom, v Božej ochrane.

Žena, si nádherná, keď Svetlu pokorne slúžiš,
nech si šťastie, radosť a pravú lásku zaslúžiš.
Keď tak žiješ, máš vo stvorení veľkú hodnotu,
aby si smela pri sebe vždy cítiť Božiu dobrotu.

Nech nad Tebou spočinie Láska Boha, Pána,
aby si smela byť lúčom čistoty požehnaná.
Nech každý deň je pre Teba, ako nádherný dar,
aby blaženou radosťou vždy žiarila Tvoja tvár.
Poděkovali: Pavel Krajíček, Martina P, Eva Linselová, Petra

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
22. říj 2017 19:00 #11908 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Básně od Roberta
Žena, prajem Ti to najkrajšie, čo Ti smiem priať.

Žena, prajem Ti to najkrajšie, čo Ti smiem priať,
aby si sa smela vždy celý život úprimne smiať.
Prajem Ti lásku, nech smieš milovať a byť milovaná,
aby Ti pomáhala svätá Láska Vznešeného Pána.

Prajem Ti aj pevné zdravie pozemského tela,
nech je pri Tebe milosť Pána Boha, Stvoriteľa.
V Abdrushinovom Slove máš veľké hodnoty,
nech smieš pri sebe cítiť silu Božej dobroty.

Prajem Ti veľa síl a pomocí zo svätého Svetla,
aby si na každom kroku krásne pomoci stretla.
Prajem Ti, nech sa Ti v živote vo všetkom darí
a na Tvojej ceste Svetlo Pána veľmi jasne žiari.

Prajem Ti lásku, zdravie, radosť a pravé šťastie,
nech v Tvojej nežnej duši láska k Pánovi rastie.
Prajem Ti, aby si smela prijať spásu v súde,
potom Ti vyjde oslobodzujúci výdych z hrude.

Prajem Ti len to krásne, čo Ti chcem priať,
aby Ťa smela pravá láska na duši hriať.
Ó Pane, aby ženy Tebe v pokore slúžili
a Tvoje sväté požehnanie si aj zaslúžili.

Ochraňuj ich, o to Teba prosím, Pane Vznešený,
nech smú byť šťastné a požehnané dobré ženy.
Daruj ženám Svetlo, o to Teba prosím, Stvoriteľ,
cestu im v Posolstve ukázal Tvoj Syn, Imanuel.

Ženy, nech sa Vám smie splniť všetko krásne,
keď žijete podľa Slova, smiete byť šťastné.
Nech máte v sebe jediné prianie, Svetlu verne slúžiť
a keď tak žijete, smiete si všetko nádherné zaslúžiť.
Poděkovali: Jana V., Martina P, Václav, Gabriela Erhardtová, Eva Linselová

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
05. říj 2017 17:12 #11871 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Básně od Roberta
Abdrushin je svätý Boží Syn Imanuel - Syn Človeka.

Abdrushin je svätý Boží Syn Imanuel - Syn Človeka,
to, že žil na Zemi, za to Tebe Vznešený, patrí vďaka.
Ó Pane, poslal si svojho svätého Syna, do hmoty,
aby oslobodil celé pozdejšie stvorenie od temnoty.

V Slove Pravdy spočíva veľký dar a milosť záchrany,
Imanuel musel svojím mečom rozdať tvrdé rany.
Ó Pane, ďakujeme Ti za Tvojho Syna Imanuela,
že táto hrubohmotná Zem Ho sem prijať smela.

Ku cti Vznešeného Pána znie nádherný chválospev,
v Imanuelovi bola láska, dobrota a svätý Boží hnev.
Napísal Slovo a sväté Slovo nás bude všetkých súdiť,
aká svätá sila Božského Svetla smela z Neho prúdiť.

Súdi nás v mene svojho Otca, Vznešeného Boha,
priniesol Slovo a svätý súd, to bola Jeho úloha.
Mal v očiach prísnosť a aj nadpozemskú čistotu,
kto žije podľa Slova, vedie ho k večnému životu.

Kto žije podľa svätého Slova, má pod nohami skalu,
Imanuel konal na Hore nádherné slávnosti Grálu.
Spečaťoval, povolával a odovzdával Božskú silu,
ľudia, ktorí tam smeli byť, prežili požehnanú chvíľu.

Sväté Božské Svetlo nádherne prúdilo z Hory,
tí, ktorí tam slúžili, tí mali v sebe cnosť pokory.
Imanuel niesol znamenie zlatého, žiariaceho kríža
a na Hore s Ním smeli byť Čistá Ľalia a aj Ruža.

Nad Abdrushinom bola Holubica, On je Boží Syn,
Jeho sväté Slovo je živé, Jeho sväté Slovo je čin.
Ďakujeme za Tvojho Syna Imanuela, svätý Pane,
v modlitbe vďaky smieme spojiť pokorne dlane.
Poděkovali: Pavel Krajíček, robo12, PeterOrolín, Martina P, Luděk Moravec, Jano, Gabriela Erhardtová, Eva Linselová, Prokop Zapletal, Zdeněk Hrubý, Jan Kolegar, Petra

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
21. zář 2017 10:37 #11856 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Básně od Roberta
Imanuel oslobodil ženy.

To, čo urobil Imanuel pre ženy, je niečo nádherné,
aby ženy mohli stúpať k Svetlu a slúžiť Bohu verne.
Pozemské ženy pevne zvierali luciferské čierne päste,
Imanuel ich oslobodil a smú kráčať po krásnej ceste.

Syn Človeka vyslal zo svojho meča silné údery,
aby ženy smeli kráčať k Svetlu a aby žili v mieri.
Imanuel oslobodil ženy od temna tvrdými ranami,
aby ženy smeli prejsť krásnymi svetlými bránami.

Abdrushin vyslal jasný lúč Božského Svetla,
aby každá dobrá žena krásne pomoci stretla.
Tá žena, ktorá žije podľa Slova, tak tá zvíťazí,
bude mať v duši veľkú radosť a v očiach slzy.

Ženy, boli ste oslobodené Slovom Imanuela,
aby každá dobrá žena šťastná byť smela.
Prišla Vám nádherná pomoc, z najvyšších výšin,
oslobodil Vás Imanuel - Abdrushin, svätý Boží Syn.

Tú najväčšiu pomoc máte v Slove Abdrushina,
smiete Bohu ďakovať za Jeho svätého Syna.
Smiete Vznešenému za pomoci vrúcne ďakovať,
nech ste veľmi šťastné a nech sa smiete radovať.

Ženy, Abdrushin Vás oslobodil z područia temna,
aby bola žena čistá, nádherná, vznešená a jemná.
Imanuel Vám vo svojom svätom Slove daroval spásu,
smiete sa pokorne a radostne otvoriť Božiemu hlasu.

Syn Človeka musel vyslať zo svojho meča tvrdé rany,
aby ženy smeli prijať v Božom súde milosť záchrany.
Smiete za Jeho svätého Syna Imanuela ďakovať Bohu
a s pomocou Svetla smiete splniť svoju nádhernú úlohu.
Poděkovali: PeterOrolín, Martina P, Eva Linselová, Zdeněk Hrubý

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Moderátoři: Róbert
Vygenerováno za 0.305 sekund