Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Zrkadlo duše - o hľadaní Pravdy

 • Vlastimil
 • Avatar uživatele Vlastimil Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
03. zář 2012 20:32 #1062 od Vlastimil
Vlastimil odpověděl/a na téma: Re: Zrkadlo duše - o hľadaní Pravdy
Dejiny
[/b]
Dávne časy – zašlé časy.
Človek – ľudia sme sa mali poučiť.

Dejiny.
Ukážka, ako človek nič nepochopil,ako mu to sväté zákony stvorenia s láskou znovu a znovu ukazujú, že pochybil a on stále a stále nič nechápe.
Dokedy ešte?

My, čo sme našli cestu,my musíme byť tým krásnym a čistým predvojom,ktorý ukáže ľuďom život aj z inej strany a pomôže tým,ktorí ešte túžia po pomoci a záchrane.

Elena
[/i][/color]

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Vlastimil
 • Avatar uživatele Vlastimil Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
02. zář 2012 20:14 #1021 od Vlastimil
Vlastimil odpověděl/a na téma: Re: Zrkadlo duše - o hľadaní Pravdy
Súčasnosť
[/b]
Život je krásny, naučme sa žiť.
Každý sme iný, každá sme iná.
Je nás mnoho.
Rôznorodosť.

A predsa nás niečo všetkých spája v jeden veľký prúd.
Vlastne už nie.
Už nastalo veľké triedenie.

Teraz jeden prúd, šedý, ktorý stále svetlie, stáva sa ľahším a svetlejším, jasnejším. Pomaly, pomaličky začína stúpať nahor.

Ten druhý prúd ľudských duchov – tma a temno.

A čo nás takto triedi?

Nie – tá otázka je nesprávna.
Na čom sa my sami takto triedime?

Na Slove! Na Láske! Na Svetle!
Na čistom Svetle, na poznaní, ktoré nám priniesol sám Sudca svetov, Syn Človeka – Imanuel – Parsifal, sám v Láske prišiel až ku nám dole do temnôt, aby ešte priniesol sem dole Svetlo Pravdy – Posolstvo zo svätého Grálu až k nám, aby sa ho ešte ujalo a cez Slovo, cez poznanie sa zachránilo tých pár, v ktorých ešte svetielko – iskra ducha – celkom nevyhasla.

No On priniesol Pravdu aj pre ostatných. Pravdu priniesol nadol naposledy a prevždy – priniesol život i súd!

Zatratenie i spásu!

Záleží len na našom chcení, na nás samých, ako sa rozhodneme. Už nie je viac času.
Čas sa minul. Už len triedenie a – buď život, alebo bolestivý zánik ľudského ducha.

Každé váhanie, každé vyčkávanie je odmietanie!

Prečo váhať, keď viem, že to, čo prišlo zo Svetla, je život.
Prečo nenasledovať hneď tento Život, načo vyčkávať?

Na večnú smrť, na večné zatratenie?

Elena
[/i][/color]

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Vlastimil
 • Avatar uživatele Vlastimil Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
02. zář 2012 11:51 #1000 od Vlastimil
Vlastimil odpověděl/a na téma: Re: Zrkadlo duše - o hľadaní Pravdy
O náboženství II
[/b]
Středověký filozof, mrtvý už po mnoho století, se dozvěděl, že jeho učení je překrucováno. Vzhledem k tomu, že byl citlivá a ryzí bytost, dostalo se mu, po vynaložení velkého úsilí, té cti vrátit se na pár dní na zem.

Několik dnů mu trvalo, než své následovníky přesvědčil, že to je skutečně on. Když se mu to konečně podařilo, ztratili veškerý zájem o to, co jim přišel říct, a začali na něj naléhat, ať jim prozradí tajemství zmrtvýchvstání.

Vynaložil mnoho sil, než se mu podařilo vysvětlit jim, že toto tajemství musí zůstat tajemstvím a že pro dobro lidstva je mnohem důležitější, aby jeho učení navrátili původní čistotu.

Marná snaha! Reagovali těmito slovy: "Copak nechápeš, že není ani tak důležité to, co jsi ty učil, ale naše interpretace tvého učení? Konečně, ty jsi tady jen na návštěvě, kdežto my tady zůstáváme."

Když Buddha umírá, školy jeho stoupenců se rodí
Anthony de Melo, SJ
[/i]
[/color]

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Vlastimil
 • Avatar uživatele Vlastimil Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
31. srp 2012 20:39 - 31. srp 2012 21:58 #948 od Vlastimil
Vlastimil odpověděl/a na téma: Re: Zrkadlo duše - o hľadaní Pravdy
O náboženství
[/b]
Byl jednou jeden muž a ten byl velmi hloupý Každé ráno mu dělalo tolik potíží najít své oblečení, že se večer skoro bál jít spát při pomyšlení na to, co bude, až se probudí.

Jednou večer vzal papír a tužku a pečlivě si poznamenal jméno a polohu všech svršků. Ráno papír vytáhl a četl: "kalhoty" - ty jsou tady, hned do nich vklouzl; "košile" - tam je, přetáhl si ji přes hlavu; "klobouk" - tam a tam, a už ho měl i na hlavě.

Měl ze sebe velikou radost; tedy dokud ho nenapadlo: "A já? Kde jsem já?" To si poznamenat zapomněl. A tak hledal a hledal, ale marně. Už se nikdy nenašel.
A copak asi ti, kdo říkají: „Tuhle knihu čtu, abych zjistil, kdo jsem.

*

Jedním z nejproslulejších mudrců starověké Indie byl Svetaketu. Nechte si vyprávět, jak ke své moudrosti přišel: Když mu bylo sedm, poslal ho otec studovat védy Díky své píli a inteligenci vynikl nad všechny své spolužáky a záhy byl považován za nejlepšího žijícího znalce posvátných knih - a to ještě předtím, než mu stačil zešedivět první vlas.

Když se vrátil domů, otec se rozhodl, že svého syna vyzkouší. Položil mu tyto otázky: "Zvěděl jsi to, co když člověk zví, zvěděl vše? Objevil jsi to, co když člověk objeví, přestane veškeré utrpení? Zvládls i to, čemu nelze naučit?"

"Ne," přiznal se Svetaketu.

"To tedy znamená," pokračoval otec, "že vše, co ses za ta léta naučil, je bezcenné, můj synu."

Na Svetaketua pravda otcových slov zapůsobila natolik, že se vydal na cestu, na níž by pomocí ticha našel moudrost, jež nelze vyjádřit slovy.

Když vyschne rybník a ryby leží na rozpukaném dně, klidně se je můžeš snažit zvlhčit svým dechem, či snad dokonce slinou, ale nikdy to nebude totéž, jako kdybys je hodil zpět do pořádného rybníka. Neprobouzej lidi k životu teorií; vrhni je zpátky do reality. Nebot' tajemství života se skrývá v životě samém - a nikoli v rozumování o něm.

Anthony de Melo, SJ
[/i][/color]
Poslední úprava: 31. srp 2012 21:58 od Vlastimil.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Vlastimil
 • Avatar uživatele Vlastimil Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
30. srp 2012 19:32 #905 od Vlastimil
Vlastimil odpověděl/a na téma: Re: Zrkadlo duše - o hľadaní Pravdy
Čo znamená milovať
[/b]

Milovať.
Čo znamená to prosté slovo – milovať?
Milovať sa nutne spája s dávaním.
A vieme, čo pri milovaní dávame?
A čo vôbec vo všeobecnosti dávame?
Čo máme, čo môžeme dať?
Nič nemáme!

A predsa môžeme dávať.

Môžeme dávať svetlo, čo skrze nás prúdi
a prechádza, a predsa ho sami nemáme, nie je naše.
Môžeme dávať lásku, tiež nie je naša,
len cez nás prechádza a prúdi.

Môžeme dávať poznanie, no ani to nie je naše.
Svetlo, Láska, Pravda – sú večné. A nekonečné.
Nech dávame, čo dávame,
nech dávame seba-viac, predsa nám neubúda,
nie je naše, čo dávame, a hľa - vďaka dávaniu
môžeme znova a viac sami prijímať,
aby sme to všetko smeli zasa dať.

Keď si prijaté podržíme, a nedáme ďalej,
objaví sa závora, vznikne strach a s tým i nešťastie
osudového rázu, bo netýka sa iba
pozemského tela, ale sa týka ducha.

Dávanie a milovanie sú vlastnosťami ducha.
Čulého, živého a bdelého ducha.

Elena[/color]

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Vlastimil
 • Avatar uživatele Vlastimil Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
20. srp 2012 19:28 #486 od Vlastimil
Vlastimil odpověděl/a na téma: Re: Zrkadlo duše - o hľadaní Pravdy
V ríši Isra
[/b]
Veliká byla radost kmene Is-ra, když se kníže vrátil opět do starého města. Ještě nikdy nebyli lidé naplněni takovým jásotem a nikdy tolik netoužili po návratu svého knížete.

Když přišli pak poslové z paláce a oznamovali velikou slavnost v chrámě, neznala jejich radost mezí. Po dlouhé hodiny šli v průvodu kolem paláce svého knížete a vzdávali mu tímto způsobem hold.

Šťasten byl také Abdrushin, když pozoroval velikou radost obyvatelstva a sám opět volně dýchal v klidu velikého paláce. Po dlouhé jízdě bylo mu skutečně, jakoby se vrátil domů, ačkoliv si vždy připadal na zemi jako cizinec.

Všude planula mu vstříc láska lidu a umožnila mu, aby zapomněl na všechnu tu ošklivost, kterou viděl na dvoře faraonově i na bolest, kterou cítil v divokém boji v poušti.

Jakýsi závoj položil se na tyto vzpomínky, které upadaly zvolna v zapomenutí.

S radostnou silou pracoval Abdrushin opět na výstavbě své země, která dělala veliké pokroky. Ponechával nyní věštce Nesometa stále ve své blízkosti. Jeho prostřednictvím vedl podivuhodné rozmluvy s Ismaelem.

Tím bylo umožněno také Ismaelovi, aby se mohl všeho zúčastnit. Budoval společně s Abdrushinem novou říši. S podivem pohlížel na svého někdejšího žáka, který ho tolik předstihl, že by se mohl nyní od něho on učit.

Stále velkorysejší výstavba zjednodušovala vedění země. Abdrushin dal vytesat nové zákony do kamene a postavil je před chrámem na mohutné sloupy. V chrámě dal vytesat na stěny všechny přikázání, která chtěl dáti národu při nejbližší slavnosti.

Veliký den se blížil. Přivábil opět nesčetné davy lidí do knížecího města. Tisíce jich naplnilo chrám, když Abdrushin řídil slavnost. Tisíce lidí slyšelo nové zákony, které jim dal. Byly vytesány do kamene a nyní vtesával je kníže sám do srdcí lidí.

Průběhem let museli stále měniti svůj život, aby pokračovali v rychlém vývoji. Nyní nepřipadalo jim tak těžké pochopit a dodržovat spravedlnost v zákonech, o kterých věděli, že jsou neodchylné a nezměnitelné.

Všechno, co jím Abdrushin dával, bylo pro ně jen znamením jeho veliké lásky k ním, i když se při tom museli změnit. Činili to tak s vědomím, že všechno slouží jen k ulehčení jejich života. Přísné a neúprosné byly nové zákony, avšak lidé byli již na tolik zralí, že tušením chápali blahodarnou spravedlnost, která v nich byla skryta.

Tyto zákony byly přiměřené jejich povaze a stupni vývoje, byly prosté a srozumitelné i neučenému. Byly vytvořeny tak, že nebylo možno něco na nich měnit nebo křivit.

Abdrushin mluvil v chrámě před velikým zástupem lidí.

"Poprvé dávám vám dnes pravé, nedotknutelné Slovo o právu a povinnostech člověka!

Kdo chce uplatňovati nějaké právo, musí si býti nejdříve vědom svých povinností. Neboť obojí musí býti v rovnováze, chce-li člověk žíti podle vůle Boží!

Žádný člověk nemá práva souditi druhého!

Každý člověk má jíti svou cestou a mluviti svou řečí, aby nenapodoboval svého spolubližního!

Nikdo nehleď na toho, kdo se zdá býti krásnější, než on sám a nenapodobuj ho proto! Neboť žádný člověk není stvořen Bohem tak, aby v sobě neměl krásu svého druhu.
Dávám vám nejvyšší přikázání, z něhož se musí vyvinout všechno ostatní:

Splnění povinností vůči Bohu!

Z toho vzniká plnění povinností vůči spolubližním, z toho pak vyrůstá plnění lidských povinností vůči zvířetům a rostlinám!

Maličký jest člověk před svým Bohem a hloubá o svých povinnostech, které má vůči němu.
Býti přirozeným a přirozeně žíti shrňuje v sobě splnění všech povinností.

Vznešené ideály byly dány člověku - dřímají v hloubi jeho duše.
Nechte je probudit! Nepotlačujte každé pohnutí, které vás chce oblažit!

Plnění povinností k Bohu začíná plněním povinností k lidem! Pomáhejte a podporujte své blížní, abyste tím splnili to, co jste jim dlužní! Neboť vy, lidé, putujete světem proto, abyste navzájem na sobě uzrávali! Není vám nic platno, jestliže utečete od lidí! Nezpůsobíte tím sice nikomu bolest, ale zanedbáte tím své povinnosti!

Nebe poznání otevře se blahodárně tomu, kdo se s lidmi spojuje a opět uvolňuje, poněvadž ve zvratném působení může při tom prožíti všechno, co nutně potřebuje a co i druhému napomáhá k pokroku.

Vezměte dary, které vám byly dány a nechte je rozvinout. I kdyby se vám zdály nepatrnými ve srovnání s dary a vlohami vašich bližních, máte přece všichni stejná práva!

Záleží jen na tom, jak je podporujete a pěstujete, zda přinesou škodu nebo požehnání. I když se vám tyto dary zdají býti bezvýznamnými, mohou při správném použití přinésti ve vašich rukou více užitku, než ty, které se zdají býti velikými a nejsou plně využity.
Každý nevyužitý dar nebo síla bude však lidem ke zkáze! Jedině člověk, který plní své povinnosti, má právo žíti v tomto stvoření! On jediný má právo na život!
Z nejvyššího přikázání vysvítá také přikázání:

Pečujte o krásu!

Krása je v celém stvoření. Každý tvor projevuje ji svým způsobem, jen jediný nechal je zakrnět - člověk! Přirozenost a krása jsou jedno!

Krása není něco hledaného a vymyšleného, jest a byla tu vždy! Nemění se s odcházející dobou, ale stojí vždy živá mezi vámi v nezměněné forme. Je tisicenásobná a přece je prostá. Všude vstupuje vám do cesty a vy lidé měli byste se z toho radovat a učit. Měli byste ji nechat vyrůst v sobě právě tak, jak žije v každé rostlině a v každém zvířeti.
Máte býti krásní ku poctě svého Stvořitele!

Nechoďte kolem svých bližních i když jsou sebe ošklivější a nemyslete:
"Od toho se nemohu ničemu naučit."

Podívate-li se na ně klidně, aniž byste se posmívali jejich slabostem, pak poznáte, že znetvořili právě to, co bylo určeno, aby je utvořilo krásnými!

Buďte bdělí ve všem, co vidí vaše oči!

Nechci vám dosazovati žádné soudce, kteří by měli rozhodovat o tom, zda má nějaký člověk právo nebo nemá, zda má nějaké nároky vůči druhému, nebo se jich musí vzdát. Sami na sobě zjistěte své chyby! Sami poznejte, kde máte práva a kde povinnosti. Neboť nikdo nemá brát, kdo nemůže dávat!

Živá jsou přikázání a nesmí býti vtlačena do ztrnulých forem. Proto nedosazuji žádného soudce.

Nemá vám býti určováno, co činiti máte a co nikoliv, neboť by tím byl dán základ všemu zlu. Bylo by to ospalé klesnutí do pohodlnosti.

Tak jako mnohé nervové provazce pronikají vašim tělem a oživují každý úd, tak máte býti čilí i vy, kteří tvoříte jedno tělo národa. Žádná část velikého celku nesmí býti nečinná, neboť tím by ochromila celé své okolí!

Vaše jednání a konání musí vzájemně do sebe zasahovat a to od nejvyšší až do nejnižší kasty a odtud spět až do nejvyšší kasty.

Tím vznikne věčný koloběh, jehož živý proud posilují já sám, když čerpám ze Světla, abych požehnal vaší práci."


Abdrushinovo "Amen" doznívalo a vznášelo se chrámem. Obrátil se a kráčel zvolna po stupních vzhůru. - Z kopule chrámu plynulo zlaté světlo dolů a zahalovalo postavu knížete. Lidé dívali se za ním se zarosenýma očima, jakoby se vzdalovala od nich světlá postava.

Jeho slovo bylo však v jejich srdcích probuzeno k životu a oni plnili jeho přikázání.
Abdrushin viděl pokrok svého lidu a znovu v něm procitlo přání učinit tímto způsobem více lidí šťastnými. Potom však vzpomněl na faraona a mravní úpadek jeho lidu a bylo mu hrozně.

Vyňaté z knihy: Z doznělých tisiciletí,Život Abd-ru-shinov na Zemi,- Duchovne prijaté.
[/i]
[/color]

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Vlastimil
 • Avatar uživatele Vlastimil Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
19. srp 2012 22:06 #403 od Vlastimil
Vlastimil odpověděl/a na téma: Re: Zrkadlo duše - o hľadaní Pravdy
Blahoslavenstvá
[/b]
Vidím, že by ste sa najradšej spýtali: Čo máme teda my činiť, aby sme dosiahli blaženosť? Chcem vám odpovedať, aby ste to konečne pochopili.

Nežijete preto, aby ste žili ľahko, ako vy po tom túžite!

Žijete preto, aby ste prežívali! Buďte preto bdelí v každej dobe! Učte sa zo svojich chýb a učte sa zo svojho šťastia. Rozhliadnite sa okolo. Nie ste na tejto Zemi preto, aby ste ňou pohŕdali! Musíte sa naučiť ju poznať, pretože máte telo, ktoré pochádza z tejto zeme. Chcem vám ešte raz dať zákony, zachvievajúce sa v celom stvorení, ktorým i vy ste podrobení. Využite času, ktorý vám ešte zostáva do hodiny súdu.

Opäť zhromaždili sa ľudia okolo Majstra a jeho učeníkov. Všetci zbožne načúvali a chceli počuť ešte viac. A posadil sa Ježiš na pahorok, a u jeho nôh usadili sa zástupy, ktoré prišli, aby počuli jeho slová.

A Ježiš hovoril:

Blahoslavení tí, ktorí proste prijímajú Pravdu; pretože ich je Kráľovstvo Nebeské.
Nehĺbajte a nemudrujte o slovách mojich, pretože tým by ste nedošli nikdy konca. Nehovorte so svojimi spolubližnými o tom, čo sa vás v nich dotklo, pretože oni sú iného druhu. Vyňali by z nich len to, čo je im vlastné a vás by tým zmiatli!

Blahoslavení ľudia, ktorí sú trpezliví a mierni; pretože oni zemi vládnuť budú.
Učte sa čakať a učte sa mierniť a potom budete mať v sebe raz moc, aby ste ovládali iných ľudí. Vaša vlastná kázeň ukázni druhých!

Blahoslavení tí, ktorí musia prechádzať utrpením; pretože oni utešení budú
Nežalujte, ak vás zachváti bolesť a utrpenie. Znášajte ich a buďte silní! Žiadne utrpenie, ktoré sami nevpustíte a neprivoláte nemôže k vám. Učte sa však na ňom a zmeňte sa vo svojom vnútri. Potom od vás odpadne a vy budete voľní!

Blahoslavení tí, ktorí túžia po spravodlivosti; pretože oni spravodlivosti dôjdu.
Ak sa domnievate, že trpíte bezprávie, vtedy pozrite na ľudí, ktorí sú vašimi blížnymi a odčiňte všetko, čo ste im kedy urobili. Tiež vtedy, keď ste sa domnievate, že ste v práve! Žiadny človek nemá právo pripravovať druhému bolesť a utrpenie! Ak budete v tomto smere čistí, potom ani vám žiadny človek neučiní bezprávie, pretože bude zahanbený veľkosťou vášho ducha!

Blahoslavení milosrdní; pretože oni milosrdenstva dôjdu.
Neklamte sa však a nekonajte falošné milosrdenstvo, ale uvážte, či vaša dobrá vôľa tiež ľuďom naozaj prospieva!

Blahoslavení pokojní; pretože oni dietkami Božími nazývaní budú.
Mať v sebe mier a sprostredkovať ľuďom pokoj, to vyžaduje takú očistu duše, že len málo ľudí na Zemi môže sa už nazývať dietkami Božími. Človek, ktorý má v sebe ozajstný mier, Boží mier, bude pre svojich spolubližných utešovateľom a balzamom, bude rany ľudí liečiť už obyčajným svojim bytím!

Blahoslavení tí, ktorí trpia pre spravodlivosť; pretože ich je kráľovstvo nebeské.
Trpieť pre Spravodlivosť znamená trpieť pre Pravdu. Vziať na seba všetko a prekonať všetko, aby mohol zostať pravdivým, to je pre človeka to najťažšie pri jeho putovaní. To znamená všetko: spravodlivo žiť, pravdivo žiť až do toho najmenšieho. To bude vyžadovať mnoho bojov a mnoho utrpenia. To bude prežitím, ozajstným prežitím na celej púti človeka. Taká má byť jeho cesta, aby mu zostala cestou otvorenou do kráľovstva nebeského.

Blahoslavení čistého srdca; pretože oni Boha vidieť budú.
V týchto slovách leží všetko, i to najvyššie, čo človek dosiahnuť môže: vidieť Boha v jeho dielach. Srdce človeka musí byť čisté a jasné, ako krištáľ, aby tak žiadne zakalenie nebránilo mu vo videní. Videnie je poznávanie! Človek, ktorý je čistého srdca, dokončil svoju úlohu tu a môže potom stúpať ku Svetlu.

Zaviate doby sa prebúdzajú - Život Ježišov na Zemi.
(Prijaté omilosteným a k tomu povolaným človekom z Abdrushinovho okolia).
[/i]

[/color]

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Vlastimil
 • Avatar uživatele Vlastimil Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
18. srp 2012 11:17 #329 od Vlastimil
Vlastimil odpověděl/a na téma: Re: Zrkadlo duše - o hľadaní Pravdy
Hodnota života
[/b]
Predstavte si, že ležíte ochrnutý v nemocnici...

Tej predstave môže napomôcť to, že si ľahnete na podlahu alebo na posteľ.
Predstavte si, že sa nemôžete od šije dolu vôbec pohnúť, žiadnym svalom...
Prežite celý deň ako ochrnutý človek...
Čo robíte počas dňa?...
Na čo myslíte?...
Čím sa zaoberáte?...

A teraz si uvedomte, že naďalej vlastníte zmysel zraku... Preukážte za to vďačnosť...
Potom si uvedomte, že ešte stále môžete počuť...
I za to preukážte vďačnosť...

A potom zvážte, že ešte stále ste si zachovali prítomnú myseľ... že váš zmysel chuti je stále v činnosti...
Preukážte vďačnosť za každý takýto dar...
Pochopte, akým bohatstvom oplývate nehľadiac na ochrnutie...

A teraz si predstavte, že liečenie po čase začína prinášať výsledky a už môžete hýbať krkom.

Spočiatku je to bolestné, neskôr ľahšie, môžete krútiť hlavou z boka na bok...
Otvorila sa vám širšia perspektíva videnia. Môžete hľadieť z jedného konca sály na druhú bez pomoci druhého, kto by vás previedol na druhý breh...

Akú vďačnosť za to cítite?...

A teraz sa vráťte k svojmu reálnemu životu a uvedomte si, že vôbec nie ste ochrnutý.
Pohýbte prstami, vnímajte v nich život a pohyb. Schúľte prsty nôh... pozdvihnite ramená a nohy...
Vyslovte modlitbu vďaky za každý pohyb vášho organizmu...

V ten deň, keď sa naučíte ďakovať za všetky drobnosti vo vašom živote (za idúci vlak, za tečúcu vodu, za svetlo, za čistú bielizeň), vaše srdcia sa naplnia spokojnosťou a neustálou radosťou.

Tajomstvo radosti znamená večnú radosť.
Vyskúšajte si toto cvičenie v oblasti ľudských vzťahov...
Týmto spôsobom ich viacej oceníte, ukážete im viacej vďačnosti a oveľa ľahšie vám bude odpustiť im...
Anthony de Mello
[/i][/color]

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Vlastimil
 • Avatar uživatele Vlastimil Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
17. srp 2012 12:40 #313 od Vlastimil
Vlastimil odpověděl/a na téma: Re: Zrkadlo duše - o hľadaní Pravdy
O náboženstve
[/b]
A či som dnes hovoril o niečom inom? Či náboženstvom nie sú všetky skutky a všetky myšlienky, i to, čo nie je ani skutok, ani myšlienka, ale údiv a prekvapenie ustavične sa rodiace v duši, aj vtedy, keď ruky krešú kameň alebo tkajú?

Kto môže oddeliť svoje náboženstvo od svojich skutkov a svoju vieru od všetkého, čo robí?

Kto vie rozprestrieť hodiny svojho života pred sebou a povedať: "Tieto sú pre Hospodina a tieto sú pre mňa; tieto pre moju dušu a tieto pre moje telo?"

Všetky hodiny vášho bytia sú krídla, ktoré letia cez vesmír od bytia k bytiu.

Ten, čo nosí svoju mravnosť len ako sviatočné šaty, by mal radšej chodiť nahý.

Veď vietor a slnko mu nenarobia diery do kože. A ten, kto rozhoduje o svojich skutkoch podľa pravidiel mravnosti, uväzňuje spevavého vtáčika do klietky.

Najslobodnejšia pieseň neprechádza cez mreže a drôtenú sieť.

A ten, komu je bohoslužba len oknom, ktoré otvorí a potom zavrie, ten ešte nenavštívil príbytok svojej duše, ktorého okná sú otvorené od úsvitu do úsvitu.

Váš každodenný život je vaším chrámom a vaším náboženstvom.

Kedykoľvek doňho vstupujete, vstupujte doňho celým svojím bytím.

Vezmite so sebou pluh a nákovu a kladivo a lutnu, veci, ktoré ste si urobili pre potrebu a pre potešenie.

Lebo v snívaní sa nemôžete povzniesť nad svoje úspechy, ani padnúť nižšie, než ste klesli pri nezdaroch.

A vezmite so sebou všetkých ľudí:

lebo pri vzývaní nemôžete vyletieť nad ich nádeje, ani sa pokoriť pod ich zúfalstvo.

A ak chcete poznať Boha, nepúšťajte sa do lúštenia záhad a tajov.

Radšej sa pozrite okolo seba a uvidíte Ho, ako sa hrá s vašimi deťmi.

A pozrite sa do vesmíru; uvidíte Ho, ako kráča v oblakoch, vystiera ramená v blesku a zostupuje k vám v daždi.

Uvidíte Ho, ako sa usmieva v kvetoch, potom sa vznesie a zakýva vám vetvami stromov.
Chalíl Džibrán
[/i]
[/color]

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Filip Jendrichovsky
 • Avatar uživatele Filip Jendrichovsky
 • Návštěvník
 • Návštěvník
16. srp 2012 15:12 #292 od Filip Jendrichovsky
Filip Jendrichovsky odpověděl/a na téma: Re: Zrkadlo duše - o hľadaní Pravdy
Ľudský život sa začína na rube zúfalstva. SARTRE
Opustený nešťastník vám môže priniesť šťastie. JESENSKÝ

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Moderátoři: Róbert
Vygenerováno za 0.289 sekund