Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Významná výročí

 • Pavel Krajíček
 • Avatar uživatele Pavel Krajíček Autor tématu
 • Zakladatel webu
 • Zakladatel webu
Více
06. pro 2016 17:55 - 17. pro 2017 18:03 #11282 od Pavel Krajíček
Pavel Krajíček odpověděl/a na téma: Významná výročí
Dne 29. prosince je slavnost Zářící hvězdy.

Dne 29. prosince je slavnost Zářící hvězdy nazývaná také slavností Růže, neboť růže je symbolem Lásky.

V tento den vzpomínáme v hluboké vděčnosti na Lásku Boží, která vyslala na zem Ježíše, Syna Božího, aby o ní přinesl lidem veliké poselství. Láska, kterou Ježíš zvěstoval, je ona ideální láska, která pomáhá, podporuje a činí se spravedlivou přísností jen to, co druhým duchovně prospívá. Nemá nic společného s láskou projevovanou lidmi, s láskou slabosti, změkčilosti a povolnosti, která pro samé ohledy nedbá již na skutečný cíl, na duchovní podporování, a koná pouze to, co se druhým líbí.V den slavnosti budou v této kategorii: Příležitostné zveřejněné přednášky k slavnosti.

Viz také na webu stále zveřejněnou poslední Pánovu přednášku Slavnost Zářící Hvězdy 29. prosince 1937

Facebook: www.facebook.com/pa.krajicek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poslední úprava: 17. pro 2017 18:03 od Pavel Krajíček.
Poděkovali: Róbert, Petra Alžběta Doležalová, Jana V., PeterOrolín, Martina P, Václav, Gabriela Erhardtová, Rudolf
Téma bylo zamčeno.
 • Pavel Krajíček
 • Avatar uživatele Pavel Krajíček Autor tématu
 • Zakladatel webu
 • Zakladatel webu
Více
06. pro 2016 17:52 #11281 od Pavel Krajíček
Pavel Krajíček odpověděl/a na téma: Významná výročí
Slavnost Čisté lilie 7. září

Na den 7. září připadá slavnost Čisté lilie. Tato slavnost má lidem stále znovu připomínat, že mají usilovat o čistotu, jejímž symbolem je lilie. Proto také jeden z nejdůležitějších příkazů Poselství Grálu zní: Udržujte krb svých myšlenek čistý, tak založíte mír a budete šťastni!

Tato slavnost je v první řadě určena ženství, které je svým druhem s čistotou spojeno více než muž. Žena má od přírody mnohem jemnější schopnost cítění. Proto, stojí-li správně, může záření Světla přijímat silněji a zprostředkovávat je čistým způsobem muži i celému okolí, které tím rozkvétá do větší krásy a harmonie. To je hlavní úkol ženství, k němuž je Stvořitel povolal.

O slavnosti Čisté lilie obdrží ženy a dívky, jsou-li tomu správně otevřeny, požehnání a sílu ke splnění své Bohem chtěné úlohy.


V den slavnosti budou v této kategorii: Příležitostné zveřejněné přednášky k slavnosti.

Facebook: www.facebook.com/pa.krajicek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poděkovali: Róbert, Petra Alžběta Doležalová, Jana V., PeterOrolín, Martina P, Gabriela Erhardtová
Téma bylo zamčeno.
 • Pavel Krajíček
 • Avatar uživatele Pavel Krajíček Autor tématu
 • Zakladatel webu
 • Zakladatel webu
Více
06. pro 2016 17:49 #11280 od Pavel Krajíček
Pavel Krajíček odpověděl/a na téma: Významná výročí
Výročí - Obrat světů 21.7. 1929

Dne 21. července 1929 splnila se osudově vážná hodina obratu světů, kdy Abd-ru-shin po dlouhé pozemské učební době vstoupil ve své poslání jako " Syn Člověka Imanuel ", o němž je zaslíbeno, že se na něm musí lidé soudit.

Dne 29. prosince 1929 zvěstoval pak Abd-ru-shin svůj božský původ : " Já to jsem, Imanuel, Syn Člověka!"

Prohlášení

(29. prosince 1929)

Já jsem Syn člověka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt, osmnáctého dubna jeden tisíc osm set sedmdesát pět, přicházející!

Mluvím jen k těm, kteří vážně hledají. Musí být schopni a ochotni věcně zkoumat toto věcné! Náboženští fanatikové a kolísaví blouznivci ať se vzdálí, neboť oni Pravdě škodí. Zlomyslní a nevěcní však sami naleznou svůj ortel ve slovech.

Jméno Syna Člověka je „Nové Jméno“ zjevení Jana Křtitele, o němž „první mezi lidmi“ přece však „poslední v Říši nebeské“ z Prastvoření, původu svého domova, zvěstoval toto:

„Slyš mne, Jene! Já jsem Alfa i Omega, Začátek i Konec, Věčný, Všemohoucí! Já jsem ten já jsem. Beze mne není nic. Mám klíče od pekla i smrti, mám spoutat to, co je prokleto, a uvolnit, co se polepšilo. Kdo vše překoná a vydrží až do konce, ten obdrží sílu, aby zůstal bojovníkem Světla. Toho učiním pilířem v chrámu svého Boha a nevyjde již ven. A napíši na něj Jméno svého Boha a jméno Nového Jeruzaléma, města mého Boha, které sestoupí s nebes od mého Boha – a mé Jméno, to Nové.“

Abdrushin


Facebook: www.facebook.com/pa.krajicek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poděkovali: Róbert, Petra Alžběta Doležalová, Jana V., PeterOrolín, Martina P, Gabriela Erhardtová, Zdeněk Hrubý
Téma bylo zamčeno.
 • Pavel Krajíček
 • Avatar uživatele Pavel Krajíček Autor tématu
 • Zakladatel webu
 • Zakladatel webu
Více
06. pro 2016 17:46 - 17. pro 2017 18:04 #11279 od Pavel Krajíček
Pavel Krajíček odpověděl/a na téma: Významná výročí
Svátek svaté Holubice 30. května

Dne 30. května je svátek svaté Holubice. Je to den vylití síly skrze Ducha svatého, které se 30. května každého roku pravidelně opakuje pro celé stvoření. Nová síla k udržování a k dalšímu trvání proudí toho dne s netušenou mocí celým stvořením, a kdo se této síle čistě a pokorně otevře, toho nemine požehnání, ať je kdekoliv. Když Ježíš kdysi zaslíbil svým učedníkům: »Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti« (Luk. 24,49), pak se toto zaslíbení vztahovalo na vylití síly skrze Ducha svatého, na děj, který se již od počátku stvoření každoročně v určitou dobu opakuje k jeho udržování. Jeho splnění prožili tehdy učedníci o letnicích, když k tomu byli vnitřně připraveni těžkým prožitím, jakým byla náhlá a násilná smrt jejich Pána.


V den slavnosti budou v této kategorii: Příležitostné zveřejněné přednášky k slavnosti.

Viz také přednášku 77. Vylití Ducha Svatého

Facebook: www.facebook.com/pa.krajicek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poslední úprava: 17. pro 2017 18:04 od Pavel Krajíček.
Poděkovali: Róbert, Petra Alžběta Doležalová, Jana V., PeterOrolín, Martina P, Gabriela Erhardtová
Téma bylo zamčeno.
 • Pavel Krajíček
 • Avatar uživatele Pavel Krajíček Autor tématu
 • Zakladatel webu
 • Zakladatel webu
Více
06. pro 2016 17:44 - 17. pro 2017 18:05 #11278 od Pavel Krajíček
Pavel Krajíček odpověděl/a na téma: Významná výročí
Výročí narození - Abdrushin 18.4.1875


* 18.4.1875 den narození Abdrushina , autora Poselství Grálu

Abd-ru-shin prodléval již jednou na této Zemi, aby se připravil na svou velikou misi v době obratu světů a světového soudu.

Před více než 3000 léty, v době Mojžíšově, žil jako arabský kníže v národě Is-Ra v " Zářivém městě v poušti ", v Africe.

V tehdejší řeči Abd-ru-shin znamenalo " Syn Světla ".

Jeho narozením 18. dubna o polednách, s pozemským jménem Oskar Ernst Bernhardt, se splnilo zaslíbení o jeho návratu.

Velký a ojedinělý byl tento den pro celé stvoření. Hvězdy na nebi to ohlašovaly. Měly zcela zvláštní postavení; na východě vystoupilo v této hodině zvířetníkové znamení Lva s královskou hvězdou Regulem.

Věrně opatrován rodiči Emmou Theresou a Clemensem Theodorem Bernhardtem, vyrůstal chlapec ve vší přirozenosti. Po obecné škole a vzdělání v obchodní a průmyslové škole chtěl navštěvovat universitu, protože bylo jeho přáním stát se duchovním správcem.

Jeho matka byla však ostře proti tomu, a tak na její přání se vyučil obchodnickému povolání. Při činnosti jako obchodník učinil pronikavé zkušenosti, v nichž musel prožít, jak hluboce již lidstvo duchovně kleslo.

Ve věku 30 let začal se pak věnovat spisovatelství a jako spisovatel navštívil Orient a New York. Během jeho zpáteční cesty do Německa vypukla první světová válka. Do své vlasti se již nedostal a byl jako německý státní příslušník internován v Anglii na ostrově Man.

Život v odloučenosti, který přinášela internace, měl za následek jeho vnitřní prohloubení. Mnoho přemýšlel o otázkách, které souvisejí se smyslem života, s úkolem lidí ve stvoření a s jejich vztahem k Bohu. Při tom se v něm stále více probouzelo velké přání pomáhat lidem a ukázat jim pravou cestu z jejich bídy.

Po návratu do Německa potkali se v určenou hodinu Abd-ru-shin a Maria, " Růže Světla ", která je jeho částí, aby společně šli na zemi cestou, která byla Světlem zamýšlena!

Na jedné večerní společnosti v září roku 1921, k níž byl pozván Abd-ru-shin s Marií, upadla náhle jedna starší dáma do transu, vstala ze svého sedadla a šla k Abd-ru-shinovi, do té chvíle jí zcela neznámému. Mluvil skrze ni vysoký duch, který vyzval Abd-ru-shina k činu! To byl počátek jeho poslání.

V letech 1923 až 1937 vznikly pak všechny přednášky, jejichž spojení tvoří Poselství Grálu " Ve světle Pravdy ".

Velké dění se pro Abd-ru-shina ohlásilo na Velký pátek roku 1923. Bylo d u c h o v n ě spatřeno, že v tento den Syn Boží Ježíš sestoupil k zemi, aby svůj úkol prostředníka mezi Bohem a lidstvem přenesl na Syna Člověka.

Pro lidi zůstává tato událost dějem záření z Božského, má však zde být o něm zmínka, neboť se tím splnil opětovný příchod Ježíše Krista, jak byl zvěstován v proroctvích a předpovědích, jakož i Ježíšem samým. Svým učedníkům zaslíbil: "... přijdu opět " /Jan 14,3/!

Víra v druhý příchod Ježíše Krista je základním vyznáním křesťanské víry. Jenom nebylo nikdy jasné, jak tento opětný příchod nastane.Dne 13. února 1928 přesídlil Abd-ru-shin se svou rodinou, s paní Marií, slečnou Irmingard, panem Alexandrem a slečnou Elisabeth na Vomperberg, ležící u obce Vomp v Tyrolsku, kde koupil venkovský dům. Vlastnictví bylo v pozemkové knize soudního okresu Schwaz zapsáno jako " Výšina Grálu ". Toto jméno se později objevuje i na mapách.

Již 30. května 1928 se konala v tomto venkovském domě, nazývaném nyní " Dům Grálu ", první slavnost, slavnost svaté Holubice.

Dům stojí na onom místě, které směl kdysi spatřit Abrahám jako " Horu spásy "!


Facebook: www.facebook.com/pa.krajicek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poslední úprava: 17. pro 2017 18:05 od Pavel Krajíček.
Poděkovali: Petra Alžběta Doležalová, Jana V., PeterOrolín, Martina P, Gabriela Erhardtová, Zdeněk Hrubý
Téma bylo zamčeno.
 • Pavel Krajíček
 • Avatar uživatele Pavel Krajíček Autor tématu
 • Zakladatel webu
 • Zakladatel webu
Více
06. pro 2016 17:28 - 27. pro 2017 19:45 #11277 od Pavel Krajíček
Pavel Krajíček vytvořil/a téma: Významná výročí
Významné dny, výročí v souvislosti s děním Grálu

 • - Výročí narození - Abdrushin 18. 4. 1875

 • - Svátek svaté Holubice 30. května

 • - Výročí narození - Elizabeth 20. 7. 1912

 • - Výročí - Obrat světů 21. 7. 1929

 • - Výročí narození - Alexander 24. 7. 1911

 • - Výročí narození - Maria 17. 8. 1887

 • - Slavnost Čisté lilie 7. září

 • - Výročí narození - Irmingard 7. 9. 1908

 • - Výročí svatby Abdrushin + Maria 17. 9. 1927

 • - Výročí úmrtí - Abdrushin 6. 12. 1941

 • - Slavnost Zářící hvězdy 29. prosince

Facebook: www.facebook.com/pa.krajicek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poslední úprava: 27. pro 2017 19:45 od Pavel Krajíček.
Poděkovali: Róbert, PeterOrolín, Martina P, Uživatel, Jano, Gabriela Erhardtová
Téma bylo zamčeno.
Vygenerováno za 0.234 sekund