Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Myšlienky teológa, koncilového otca II.Vatikanského koncilu, Hansa Kunga.

 • Filip Jendrichovsky
 • Avatar uživatele Filip Jendrichovsky Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
30. zář 2012 10:57 #2048 od Filip Jendrichovsky
Filip Jendrichovsky odpověděl/a na téma: Re: Myšlienky teológa, koncilového otca II.Vatikanského koncilu, Hansa Kunga.
Existuje 424 cirkevných dogiem v katolíckej cirkvi. Z toho 2/3 vznikli na konci 19 storočia a na začiatku 20 storočia. Posledná dogma vznikla v roku 1950. To znamená od roku 1870 do roku 1950 vznikli 2/3 zo 424 dogiem. Je to obdobie kedy Abdrushin žil na Zemi. Tlak Svetla, ktorý Abdrushin priniesol do sveta spôsobilo oživenie všetkého mŕtvého a prejavilo sa to i cirvi. Cirkev sa pod tlakom tohoto Svetla stala ešte strnulejšou.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Floch
 • Avatar uživatele Floch
 • Návštěvník
 • Návštěvník
29. zář 2012 16:14 - 29. zář 2012 22:26 #2042 od Floch
Floch odpověděl/a na téma: Re: Myšlienky teológa, koncilového otca II.Vatikanského koncilu, Hansa Kunga.

Filip Jendrichovsky napsal: Dá sa cirkev ešte zachrániť?

Nevzdal som sa nádeje, že prežije.


Pán Hans Kung verí, že sa dá reformovať katolicka cirkev. Ale to je nemožné lebo starí cirkevný predstavitelia čo sú vo cirkevných funkciach a nemajú rodiny kam by potom čo by sa cirkevná hierarchia vzdala moci išli ? Ostáva im iba sa držať moci a vyberať cirkevné poplatky aby prežili do dôchodku a aj potom. A k tomu ešte to že sa držia cirkevných dogiem ktorých niesu schopní sa vzdať. To je stratená vec ... na to väčšina cirkevných hodnostárov nemá odvahu, pán Kung je vynimka.
Poslední úprava: 29. zář 2012 22:26 od Floch.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Filip Jendrichovsky
 • Avatar uživatele Filip Jendrichovsky Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
29. zář 2012 10:54 #2041 od Filip Jendrichovsky
Filip Jendrichovsky odpověděl/a na téma: Re: Myšlienky teológa, koncilového otca II.Vatikanského koncilu, Hansa Kunga.
Autorom tejto resarže na dielo Hansa Kunga Dá sa cirkev ešte zachrániť? je môj kamarát a teológ Dušan Špiner, PhD.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Filip Jendrichovsky
 • Avatar uživatele Filip Jendrichovsky Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
29. zář 2012 10:52 #2040 od Filip Jendrichovsky
Filip Jendrichovsky odpověděl/a na téma: Re: Myšlienky teológa, koncilového otca II.Vatikanského koncilu, Hansa Kunga.
Na záver: vízia zostáva

Vízia cirkvi, ktorá vyjadruje očakávania miliónov kresťanov aj ostatných ľudí má tri črty:
kresťanská radikálnosť – východiskom je pôvodná cirkev, to sú tie korene, „radix“
konštantnosť – bez kolísania, oportunizmu a bez ústupkov voči dvorným teológom
koherentnosť – reformné požiadavky ako celkový koncept. Otázky ako celibát, kňazstvo žien alebo spolurozhodovanie laikov tvoria celok.

Nedá sa zachrániť cirkev, ktorá je obrátená do stredoveku alebo času reformácie či osvietenstva. Prežiť ale môže cirkev, obracajúca sa k svojmu kresťanského pôvodu a sústreďuje s na úlohy súčasnosti.
Nedá sa zachrániť cirkev, ktorá je založená patriarchálnom stereotype chápania žien, výlučne mužskom vyjadrovaní a predefinovaných úlohách pohlaví.Prežiť ale môže cirkev, ktorá je cirkvou partnerskou, ktorá spája úrad s charizmou a akceptuje ženy vo všetkých cirkevných úradoch.
Nedá sa zachrániť cirkev, ktorá, ideologicky úzkoprsá, prepadla konfesionalistickej exkluzivite, úradnej nadutosti a odmietaniu verejnosti.Prežiť však môže cirkev, ktorá je ekumenicky otvorená, ktorá ekumenu uskutočňuje smerom dovnútra a ktorá konečne nechá za ekumenickými slovami prísť aj ekumenickým činom, ako sú uznanie úradov, zrušenie všetkých exkomunikácií a plné eucharistické spoločenstvo.

Nedá sa zachrániť cirkev, ktorá je eurocentristická a vyhradzuje si kresťanskosť iba pre seba a presadzuje rímsky imperializmus. Prežiť však môže cirkev, ktorá je tolerantnou univerzálnou cirkvou, ktorá má rešpekt zo stále väčšej pravdivosti, ktorá sa preto usiluje učiť sa aj od iných vierovyznaní a ponecháva primeranú autonómiu národným, regionálnym a lokálnym cirkvám.

Dá sa cirkev ešte zachrániť?

Nevzdal som sa nádeje, že prežije.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Filip Jendrichovsky
 • Avatar uživatele Filip Jendrichovsky Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
29. zář 2012 10:48 #2039 od Filip Jendrichovsky
Filip Jendrichovsky odpověděl/a na téma: Re: Myšlienky teológa, koncilového otca II.Vatikanského koncilu, Hansa Kunga.
17. V krajnom prípade nútené liečenie?

Ide o paralelu liečenie chorého, ktorý napríklad z dôvodu psychického ochorenia nie je schopný posúdiť svoj stav. Pre záchranu jeho života a na ochranu iných je možné obmedziť jeho slobodu a ho hospitalizovať.
Určité cirkevné osobnosti nie sú na základe svojej religióznej socializácie a “kurializácie“ vôbec schopné posúdiť, ako je cirkev v rímskom systéme chorá. Aby sa cirkev zachránila, je im zrejme treba terapiu vnútiť. Otázka je ako.

V histórii novoveku sa uplatnili dva modely „nútenej terapie“:
násilná revolúcia – tá však pre cirkev, založenú na nenásilí neprichádza do úvahy
politická evolúcia – na tú je však treba volenú reprezentáciu ľudu. V cirkvi nie je ani volená reprezentácia kléru.
Čo teda?

Sú tu možnosti odporu, ktoré môžu mať na cirkev terapeutické účinky:
vystúpenie z cirkvi – to praktizujú v ostatných rokoch státisíce
odopretie cirkevnej dane - osvedčilo sa ako účinný prostriedok najmä vo Švajčiarsku
konvertovanie do inej cirkvi
vôbec do cirkvi nevstúpiť
angažovať sa za reformy, vo farnosti, reformných hnutiach, v teológii – túto možnosť si vybral Hans Küng

Komponenty terapie:
Nemlčať – moc reči – veriaci nemajú mlčať, majú právo a povinnosť, čo si o cirkvi a jej vedeniu myslia a prinášať návrhy na zlepšenie.
Konať – moc činu – rozličným spôsobom sa dá naliehať na to, aby bola lepšia omša, zrozumiteľná kázeň, súčasnosti odpovedajúca duchovná služba atď.
Postupovať spoločne – moc združenia sa. Osobitne je treba udržiavať kontakt medzi reformnými kňazskými skupinami a početnými ženatými kňazmi bez úradu.

Usilovať sa o medzistupne riešení – moc odporu. Tam, kde je opatrenie nadriadenej cirkevnej autority v rozpore s evanjeliom, je odpor legitímny a dokonca žiaduci.
Nevzdávať sa – moc nádeje. Pri niektorých reformných riešeniach musíme rátať s dlhším časom na ich uskutočnenie. Je tomu tak i v civilnom živote.
18. Výhľad na rekonvalescenciu

Čo treba v krátkom čase vykonať:
vo farnostiach diskutovať otázky, ich sa týkajúce, bez obmedzenia, otvorene.
Reformné hnutia ako napr. „Wir sind Kirche“ a „Iniative Kirche von unten“ nech reformnú agendu uchopia a šíria do zahraničia
Ústredný výbor nemeckých katolíkov nech s odvahou a vytrvalosťou požaduje od biskupskej konferencie konkrétne kroky k náprave a obnove.
Prominentní katolícki laici nech využijú svoju povesť a autoritu na to, aby jednotlivo alebo ako skupina reformy požadovali od biskupova a od Ríma


Dúfajme, že aj niektorý biskup počúvne hlas svojho svedomia a naberie odvahu na to, aby zaujal stanovisko k reforme v svojej diecéze a v cirkvi ako celku.
Nemecká biskupská konferencia nech kráča k činom a nech uplatňuje svoj vplyv u iných biskupských konferencií a v Ríme, aby vyviedla chorú cirkev z jej krízy a pokračovala v obnove a reformách v duchu 2. Vatikánskeho koncilu.
Pápež nech prejaví pochopenie a vypočuje prosby nespočetných ľudí a pokračuje v uzdravovaní cirkvi. Nech vytvorí kompetentnú reformnú komisiu a čo možno skoro nech zvolá ekumenický koncil.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Filip Jendrichovsky
 • Avatar uživatele Filip Jendrichovsky Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
29. zář 2012 10:44 #2038 od Filip Jendrichovsky
Filip Jendrichovsky odpověděl/a na téma: Re: Myšlienky teológa, koncilového otca II.Vatikanského koncilu, Hansa Kunga.
15. Spoločnému sláveniu eucharistie katolíkov a evanjelikov už viac nebrániť

Z dokumentu „Krst, eucharistia a úrad“ vypracovaného v Lime v r. 1982 vyplýva, že teologické rozdiely, ktoré viedli k rozštiepeniu cirkvi v 16. storočí, sa dajú prekonať.
Ide o to, aby sa princípy už dlho teologicky vyjasnené, prejavili v cirkevnej praxi.
16. Ekumenické porozumenie a spoluprácu v pravdivosti bez výhovoriek a zatajovania

Najmä od cirkvi sa žiada pravdivosť: „ Ale vaša reč nech je "áno - áno," "nie - nie„ Mt 5.37. Osobitne ÁNO k ekumene sa nesmie sfalšovať do faktického NIE.
Výhovorky sú známe:
na ekumenické porozumenie, na zrušenie exkomunikácií, na zavedenie spoločnej eucharistie čas ešte nedozrel
je treba, aby ešte rokovali viaceré komisie a synody, aj keď už viaceré boli a ich výsledky sa jednoducho ignorovali
je treba ešte veľa modlitieb. Ako keby sa oratio veriacich nespájalo s actio tých, ktorí vedú.

Z týchto slov nehovorí žiadny dobrý duch, ale duch, ktorý rozdeľuje, naťahuje a brzdí.
Duch svätý, ktorého pritom radi citujú, nie je v týchto vyjadreniach prítomný, ten ale môže cirkev oslobodiť od povýšenectva, očistiť ju od klamstiev, zmäkčiť tvrdohlavosť teológov a hierarchov a odstrániť strach. Cestou lásky, ktorá prekonáva hranice a stavia mosty dôvery.

V tejto kapitole Küng precizuje svoje stanovisko k medicínsko-etickým otázkam:
Od počiatku je tu „ľudský život“, preto sa požaduje osobitná úcta a nie je s ním možné ľubovoľne zaobchádzať.
Ale nejde o ľudskú osobu, preto sa etické kritéria týkajúce sa potratov a skúmania kmeňových buniek musia používať diferencovane. V tomto zmysle vyzýva k umiernenosti, aby nedochádzalo k polarizácii a vyostrovaniu situácie. Konštatuje však, že Učiteľský úrad takto nepôsobí.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Filip Jendrichovsky
 • Avatar uživatele Filip Jendrichovsky Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
29. zář 2012 10:38 #2037 od Filip Jendrichovsky
Filip Jendrichovsky odpověděl/a na téma: Re: Myšlienky teológa, koncilového otca II.Vatikanského koncilu, Hansa Kunga.
13. Ženám sprístupniť všetky cirkevné úrady

Proti prístupu žien ku kňazstvu nie sú žiadne vážne teologické dôvody. Že všetci dvanásti apoštolovia boli muži, dá sa pochopiť z vtedajšej sociálnokultúrnej situácie.
Tradičné dôvody na vylúčenie žien:
kvôli žene prišiel na svet hriech
ženu Boh vytvoril ako druhú
žena nie je stvorená na obraz Boží
žena nie je plnohodnotný člen cirkvi
menštruačné tabu
sa nemôžu odvolávať na Ježiša a svedčia o zlovoľnom teologickom ohováraní žien.

Apoštol Pavol hovorí v svojich listoch o ženách výslovne ako o svojich „synergoi“, čo znamená „spolupracovníčkach“ v zmysle „kolegýň“. Viaceré ženy uvádza s rešpektom menovite, predovšetkým Júniu, ktorú označuje za „váženú medzi apoštolmi“.
Vzhľadom na vedúce funkcie žien v prvotnej cirkvi na strane jednej a dnes samozrejmej prítomnosti žien vo vedúcich funkciách v hospodárstve, vede, kultúre, riadení štátu a v spoločnosti sa umožnenie prístupu ku kňazstvu viac nedá ženám odopierať.
14. Klérus a laikov znova zapojiť do voľby biskupov

V starokresťanských časoch biskupov volil klérus a ľud. Možno najväčších biskupov všetkých čias, ako Ambrozia z Milána a Augustína z Hippa, volil ľud. Nie rímsky biskup, ale susední biskupi pritom spolupôsobili.
V stredoveku prešlo menovanie biskupov na kniežaťa, avšak postupne a od 14. storočia úplne na pápežov.
V r. 1918 pápežskú právomoc na menovanie biskupov zakotvil Codex Iuris Canonici, a to bez súhlasu alebo dohovoru s episkopátom a cirkvou.

Je potrebné sa usilovať, aby sa biskupi volili podľa starej tradície reprezentatívnym orgánom diecézy, napríklad pastorálnou radou alebo kňazskou radou doplnenou o laikov.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Filip Jendrichovsky
 • Avatar uživatele Filip Jendrichovsky Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
29. zář 2012 10:33 #2036 od Filip Jendrichovsky
Filip Jendrichovsky odpověděl/a na téma: Re: Myšlienky teológa, koncilového otca II.Vatikanského koncilu, Hansa Kunga.
11. Cirkevné právo nie len vylepšiť, ale od základov prepracovať

Codex Iuris Canonici sa na podnet Ján XXIII. prepracovával, ale až v r. 1983 bol tento kodex Jánom Pavlom II. vyhlásený. Ale neobsahuje to, na čo cielil koncil, ale to, čo vyhovovalo kúrii.

Postavenie pápeža ako „Kristovho zástupcu“ posilňuje, neobsahuje úlohu koncilu ako najvyššieho orgánu všetkej cirkvi, oslabuje princíp kolegiality biskupov, právomoci biskupských konferencií atď.

Reforma musí vychádzať z dôkladnej analýzy podstaty a funkcie práva v cirkvi.
Musia sa uskutočniť zmeny nielen podľa určitej juristickej (najmä kuriálnej) tradície, ale podľa noriem evanjelia a požiadaviek súčasnosti.
Ustanovenia, ktoré sa do cirkevného práva dostali cestou falzifikátov, podvrhov, sa musia jedno po druhom preskúmať a ponechať len tie, ktoré sú z pastorálneho hľadiska potrebné.
12. Kňazom a biskupom povoliť manželstvo

Ježiš a Pavol žili pre službu ľuďom exemplárne bez manželstva, ale jednotlivcom poskytovali v tomto ohľade úplnú voľnosť. Peter a ostatní apoštolovia boli ženatí. Život bez manželstva sa z evanjelia dá vyložiť iba ako slobodne prijaté rozhodnutie, nie ako všeobecne platné pravidlo. Tak to bolo po mnohé stáročia a vo východných cirkvách u kňazov to aj pretrváva.
Rímsky celibátny zákon odporuje evanjeliu a starej katolíckej tradícii. Odporuje aj Deklarácii ľudských práv.

Korelácia medzi sexuálnym zneužívaním detí kleriky a celibátnym zákonom sa síce popiera, ale súvislosti sa nedajú prehliadnuť.
Viaceré štúdie ukazujú, že poruchy psychosexuálneho vývoja sa u celibátnikov prejavujú častejšie ako u bežnej populácie.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Filip Jendrichovsky
 • Avatar uživatele Filip Jendrichovsky Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
29. zář 2012 10:20 #2035 od Filip Jendrichovsky
Filip Jendrichovsky odpověděl/a na téma: Re: Myšlienky teológa, koncilového otca II.Vatikanského koncilu, Hansa Kunga.
10. Odstrániť všetky formy represie

Küng vyčíta oficiálnej cirkvi prenasledovanie a
cielené ohováranie tých, ktorí v niektorých otázkach učenia, morálky disciplíny a politiky majú iný názor ako pápež alebo určití kardináli a biskupi v Ríme a vo vlastnej krajine
cielené ohováranie sociálne angažovaných kresťanov, biskupov, kňazov, teológov a laikov v Afrike, osobitne však v Latinskej Amerike, ich prehlasovanie za marxistov a komunistov

cielené ohováranie žien, aj rádových sestier, ktoré sa stavajú proti diskriminácii žien a zákazu vykonávania služieb božích
cielené ohováranie morálnych teológov, ktorí vystupujú za morálnu zrelosť dnešných kresťanov a ukazujúcich väčšie porozumenie a odlišné stanoviska k relevantným etickým otázkam.

Metódy – nabádania, varovania, vyhrážania, predvolania, preloženia, zosadenia, ukladanie pokánia mlčaním, odňatie cirkevných právomocí, odňatie možnosti kázať, suspendovanie z kňazského úradu...
Zoznam takto prenasledovaných je na viac ako jednej strane textu knihy.
Keď sa katolícka cirkev nemá naďalej scvrkávať, ale chce prežiť, nesmie utláčať tých najkreatívnejších duchov a nesmie rozvíjať antimodernistickú mentalitu obliehanej pevnosti.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Filip Jendrichovsky
 • Avatar uživatele Filip Jendrichovsky Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
29. zář 2012 10:14 #2034 od Filip Jendrichovsky
Filip Jendrichovsky odpověděl/a na téma: Re: Myšlienky teológa, koncilového otca II.Vatikanského koncilu, Hansa Kunga.
8. Glasnosť a perestrojku pre cirkevné financie

Rím, Vatikán a financie – to predstavuje rad problematických rozhodnutí a škandálov od vzniku rímskej kúrie v 11. storočí až po dnešok.
Tak Inocenc III. požadoval od účastníkov 4. lateránskeho koncilu dar na rozlúčku, Leo XX. inicioval predaj odpustkov na výstavbu baziliky sv. Petra (nasledovaly Lutherovy tézy). V novšej hisorii sa „preslávilo“ zločinecké trio Msgr. Paul Marcingus, Michele Sidona a šéf Banco Ambrosiano Roberto Calvi, v spojitosti s praním špinavých peňazí.
V r. 2010 sa rozbehlo vyšetrovanie proti vatikánskej banke kvôli praniu špinavých peňazí a štátne zastupiteľstvo nariadilo konfiškáciu 23 miliónov euro a proti predstaviteľom tejto banky sa zahájilo súdne vyšetrovanie.

To, čo sa svojho času požadovalo od Kremľa, malo by sa očakávať aj od ústredia katolíckej cirkvi:
Glasnosť – verejnosť – Vatikán by sa mal usilovať o transparentnosť vo svojom finančníctve a o čestné informovanie verejnosti
Perestrojka – prestavba – Vatikán by sa mal angažovať za štrukturálne zmeny svojho finančníctva a zmenu svojej finančnej politiky.
Inšpiráciu môžu nájsť napríklad v nemeckých biskupstvách alebo v švajčiarskych kantónoch.
9. Inkvizíciu nereformovať, ale odstrániť

Rímska inkvizícia existuje aj dnes, pod iným menom („Sanctum Officium“, „Kongregácia pre náuku viery“) a pokračuje metódami psychického mučenia ďalej.
Konanie proti podozrivému je tajné
nikto nevie, kto sú informátori
krížový výsluch svedkov alebo znalcov neexistuje
nahliadnuť do aktov nie je dovolené
žalobca a sudca je jedna osoba
odvolanie na nezávislý súd je vylúčené, prípadne zbytočné.

Rímska inkvizícia je výsmechom voči evanjeliu ako aj voči dnešnému právnemu vedomiu. Nedá sa reformovať, dá sa iba odstrániť.
Špeciálne odporúčanie: „kongregáciu viery“ nahradiť „kongregáciou lásky“, ktorá by skúmala každý kuriálny akt, či neodporuje duchu kresťanskej lásky.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Vygenerováno za 0.444 sekund