Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

K zamyšlení

Více
21. bře 2023 07:29 #496 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Zamyšlení nad novou dobou nebo jak někteří říkají tisíciletá říše. Vycházím ale z mimořádné situace, kterou tisíciletá říše je. Za normálních okolnosti při správném vývoji lidstva by bylo mnohé jiné a všude by byla rozvinuta krása a velký rozmach v ušlechtilém smyslu. Protože ale nyní jde lidem o bytí, hrozí duchovní smrt a rozklad mnohým, tak v nové říši, která bude ještě na nějaký čas darována k rychlému dohnání promeškaného, nebude možné se rozplývat, jako za normálních okolnosti. Každý bude muset mít na zřeteli to nejdůležitější v oné době: co nejrychleji uzrát a ukončit inkarnační kolotoč. Z toho důvodu budou mnozí dobrovolně, jiní také pod tlakem zákonů žít velice střídmě až tzv. asketicky. Čím rychleji se bude člověk chtít vyprostit ze hmoty, tím více se bude muset zaměřit do nitra a odříci si světské radovánky. Dnešní zábavy, mobily, TV-šou a podobné věci vedou mladé přímo do záhuby. V nové době nic takového nebude. I běžné žvanění a tlachání nebude trpěno, protože brání vnitřnímu prohloubení a vychovává pak fanatiky a zvrhlíky rozumáře, kteří zpustošili svět jako dobytek.
Čili skutečná krása se bude stále uplatňovat, ale ne nějak megalomansky. Trochu ve větším rozmachu se může uplatnit při dílech, která budou budována ke cti Boží. Ale hlavní zlo, které dnes neustále útočí na rozptylování rozumu bude vykořeněno. Lidé budou žít skromně, budou se učit nořit do nitra a takto hledat Pána a učit se žít v nitru v trvalé úctě ke Stvořiteli. Nikoli jako dnes v sebeukájení a exhibování, jakožto hlavní náplň života zvrhlíků rozumářů a materialistů.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. bře 2023 07:31 - 21. bře 2023 07:31 #497 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
S ohledem na zneužití daru řeči, kdy tlachání a žvanění se rozšířilo do neuvěřitelných rozměrů, je pochopitelné, že řeči dnes už nepřinesou nikomu záchranu, spásu, objasnění apod. Tedy ani správné řeči vědoucích lidí dnes nepřinesou obrat a ve většině případů ani pomoc hledajícím. Hledajícím ve stavu v jakém jsou dnes. Dar řeči byl tak zneužit, že kde kdo se zralosti duchovní spodiny, bez ohledu na to kolik má masturbačních vizitek před jménem (Pudr, Hadr, Mrd, Mamrd apod.) dnes žvaní o všem možném. Přitom by měl člověk používat řeč pouze tehdy, když chce slovy vyjádřit to, co se hýbe v jeho duši, duchu, to znamená to co skutečně v hloubi duše cítí, nikoli co se domýšlí jeho přepěstovaný zmrzačený rozum. Když člověk hovoří něco s čím se nezachvívá jeho duše, tak z takových řeči přijde po čase rozklad a zhroucení, protože i řeč je setba a podléhá sklizní. Z důvodu tohoto zneužití je dnes většinou marné něco vysvětlovat. Pravdu slyší dnes už jen jednotlivci. Proto je také dost pravděpodobné, že jako poslední pomoc pro lidi bude ono prožití, kdy ti, kteří nejsou zcela zkažení uvidí komu se daří a kde naopak nastává rozklad. Rozklad, který vždy postihl každou společnost, kterou vybudovala nebezpečná sekta rozumářů a materialistů.
Viz také slovo Abdrushina:

"Skrze svůj sklon k přílišným a nepotřebným řečem zvolili jste si úpadek, který vám již nastal. Ukáže se vám také ještě zcela jasně nakonec před všeobecným pádem v soudu k usnadnění záchranného poznání všech plodů, které jste si skrze falešné použití slova sami vynutili.

Vzájemně působící moc pozvedá mistry vašich vlastních hříchů do čela tak, že vám od nich hrozí rozdrcení, abyste se v poznání konečně od toho osvobodili, nebo při tom zahynuli.

To je spravedlnost a pomoc současně, jak vám ji jen Boží vůle ve své dokonalosti může poskytnout!

Pohleďte přece kolem! Musíte to přece poznat, pokud to jen chcete. A těm, kteří v tom ještě váhají, těm bude závoj, který si sami drží před svými zraky, ovocem jejich chtění ještě násilně stržen skrze ještě horší utrpení než doposud, aby tato země byla očištěna od tlaku vaší veliké viny!

Celé lidstvo je v tom zapleteno, nejen jednotlivci. Jsou to květy všeho falešného jednání minulých staletí, které dnes musely dozrát pro soud v těchto posledních plodech, aby s touto zralostí zanikly.

Lehkovážné, nesmyslné a bezmyšlenkovité, vždy však falešné tlachání, které se zachvívá proti prazákonům stvoření, muselo se vystupňovat až k všeobecné nemoci, která se dnes ukazuje a musí nyní také v horečném třesu jako v bouři shazovat své plody … padnou lidstvu do klína."
Poděkovali: Jozef Ivanic

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. bře 2023 07:32 #498 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Nechť si lidé nemyslí, že po prohlédnutí dnešního tzv. matrixu, tedy lží co se lidem předkládají k věření, že se pak vše vyřeší jako mávnutím kouzelného proutku a zase se bude v klidu holdovat starému způsobu života - chlastání, chrochtání, prcání a vlastnímu já... nikoli. To bude teprve začátek. Tlak ze Světla ještě více zesílí a kdo nebude ochoten se vřadit do zákonů stvoření bude drcen více a více, tak dlouho, dokud se nepodrobí nebo bude zlomen a vyhuben. Také je zapotřebí prvně se vážně začít zajímat o zákony stvoření, aby se člověk do nich mohl vřadit a to je to hlavní co dnes chybí. Určitě to nebudou dnešní samolibí esoterici, rádoby duchovní lidé, kteří budou budovat nový svět. Většina z nich bude také brzo potřebovat pomoc. Jestliže člověk není schopen najít a poznat Pravdu, tak s ním je něco špatně. Každý dostal od Boha tuto schopnost. Ovšem ješitnost, kterou je většina lidstva spoutána, znemožňuje přijetí prosté Boží pravdy. To co bude brzo v lidech nemilosrdně drceno je ona ješitnost... nic z ní nezůstane. Lidé zůstanou ležet na zemi v prachu zdrcení na těle i na duší. Pokud chtějí zůstat na zemi mezi normálními lidmi, tak musí veškerou ješitnost odložit. Mnozí toho nebudou schopni a proto zahynou. Ješitnost, která je produktem zvrhlého nemocného mozku rozumářů a je největším nepřítelem Boha a Pravdy.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. bře 2023 22:30 #499 napsal Jozef Ivanic
Odpověď od Jozef Ivanic na téma K zamyšlení
Tu by som len poznamenal tú skutočnosť ,že ten osklivy výraz temných ľudí sa prejaví okamžite po pozemskej smrti keď sa ocitnú v tele astralnom ..Dobrý človek bude naopak po smrti vyzerať
v novom duševnom tele mlado pekne a sviežo ,aj keby umrel ako 80 ročný dedo či babka!!! v tele duševnom ,pretože hneď po smrti stráca aj astralny obal a stúpa do oblasti bližšie k Raju a svetlu ..

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. bře 2023 23:01 #500 napsal Jozef Ivanic
Odpověď od Jozef Ivanic na téma K zamyšlení
Tak všetko ste to dnes vysvetlil naozaj perfektne zrozumiteľne a fakt k zamysleniu !
Máte dar od Boha a preziarujete do diaľky !.Ide to od vás až za hranice a prichádza k inej hranici ,napr Slovenskej ...To je pravá služba k Bohu ,a nemyslím si že ste obyčajný človek na Zemi ..
Vďaka za príspevky
Poděkovali: Pavel Krajíček

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. bře 2023 06:45 #501 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Lidé mají jen jednoho nadřízeného a tím je jejich svědomí. Na to musí přijít všichni lidé a je nejvyšší čas si to uvědomit. Vše co vám někdo předkládá k věření, tak to musíte prosévat svým svědomím. Dnes většina informaci v hlavních médiích jsou bludy. Část jsou lží, úmyslně zkreslené informace a část jsou bludy vycházející z toho, že ve vedení jsou fanatici z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů a ti mají zmrzačené mozky a proto šíří choré věci, které jsou v rozporu se zákony stvoření. Každý jeden člověk bez výjimky, ať obyčejný občan, líny ovčan, církevník apod., každý nese před Bohem zcela sám odpovědnost za vše co přijal, čemu věří. Nikdo, ani jeden člověk nebude moci svalit vinu na někoho jiného. Mnozí lidé budou totiž svalovat vinu na své vedení, na politiky, církevníci zase na vedení v církvích. Nic z toho neplatí před Bohem. Bůh dal každému člověku schopnost myšlení a především cítění svědomí (nikoli pocit), kterým lze vycítit Pravdu. Kdo nevyužívá tyto schopnosti plně a ve správném smyslu, ten se proviňuje a sklidí za to patřičné plody. Výmluvy budou připočteny k tíži, protože znamenají lenost a shnilost a také vyčůranost při snaze svalit vinu na někoho jiného. Pozor - jakákoli ješitnost kalí schopnost čistého vyciťování, takže je to v dnešní době pro lidi těžké... ale je to jejich vina. Bůh je prvně na zemi postavil nezkřivené. Zvrhlou chlípnou ješitnost si lidé vypěstovali sami.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. bře 2023 14:30 #502 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Reaguji na pana Jozef Ivanic: pokud se Vám mé komentáře líbí, tak na našem druhém webu pravelidstvi.cz/ je i několik mých článků, nyní 12 zde: pravelidstvi.cz...php/clanky/pavel-krajicek

A také jsem dříve napsal Komentář k Novému zákonu zde: pravelidstvi.cz.../komentar-k-novemu-zakonu

Musíte být ovšem tam registrován a přihlášen pro zobrazení obsahu.
Poděkovali: Jozef Ivanic

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. bře 2023 14:35 #504 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
​​Ono je legrace, když já vám tady říkám, že máte jen jednoho nadřízeného (svědomí) a že vše musíte prosévat, co vám kdo říká, včetně mě, viz předchozí příspěvek. A někteří rozumáři a materialisté mě obviňují, že jsem sektář a fanatik. Já sektář vás nabádám, abyste mi nevěřili a vše sami prosévali svou samostatnosti a sv​​ým svědomím. Zvrhlíci rozumáři a materialisté vám ale toto neříkají, naopak, předkládají vám svůj jediný správný názor, který nesmíte zpochybňovat, stíhají vás za vlastní názor a dokonce dnes už i kriminalizují. Já vás nabádám k čistotě cítění a myšlení a jednání a k ochraně všeho ušlechtilého a zvrhlíci materialisté ​vás nabádají ​k ochraně všeho deviantního, zvrhlého a chlípného daleko od Světla odvráceného. Já jsem sektář, ale jim musíte platit výpalné (daně, pojištění apod.) pod pohrůžkou násilí a k​​riminalizace... že se necháte pořad takto tahat za nos.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. dub 2023 19:39 #513 napsal Jozef Ivanic
Odpověď od Jozef Ivanic na téma K zamyšlení
Dnes 18.4.2023 je tomu 148 rokov keď prišlo na Zem svetlo Ducha Pravdy,  časť Ducha Svateho Imanuela a Parsifala a Syna Cloveka zároveň.. Stalo sa tak v roku 1875..
Ďakujeme ti Bože za veľký dar ktorý si nám dal prostredníctvom Abdrushina. Za to, že mnohí sme sa dostali k Tvojmu  Svätému Slovu a snažíme sa žiť podľa neho,podla svätého Posolstva Grálu Vo svetle všetkej Pravdy ktorú si nám ako ľudstvu zaslal na túto Zem! 
NECH SVETLO A LUC PARSIFALOV PRETNE ČOSKORO VŠETKU TMU TOHTO SVETA ABY NASTAL NOVÝ SVET POD BOZOU SVÄTOU VOLOU!! 
NECH SA STANE! 

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
15. kvě 2023 15:49 - 15. kvě 2023 16:03 #521 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Psal jsem na Facebooku:

Stále vidím, že i věříci nebo dokonce čtenáři vysokého vědění Poselství Grálu od Abdrushina mají ukrajinské vlajky v profilu. Připomenu proto slova, která jsem psal před časem v jednom ze svých článků, tedy jen část:

Znám osobně čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu, tohoto vysokého učení, kteří sedí u České televize a nic jiného nesledují a věří tomu, co se tam vysílá. To je něco neuvěřitelného. To je známka úpadku, že větší nemůže být. Uvažujte - pokud jste aspoň trochu normální člověk a máte poznání co se děje i jemnohmotně a duchovně na pozadí události, což stoupenci Abdrushina mají, tak si musíte sami složit toto: víme tedy, že lidé se nyní dělí na horké, studené a vlažné, jak stojí i v bibli, přičemž horcí jsou dobří, studení ti zlí a vlažní shniloši, kteří budou vyvržení, mezi ně patří už oni zmínění konzumenti ČT. Když tedy ti zlí jsou aktivní a v nitru živí a jak píše Abdrushin, že temno stále číhá, aby mohlo pošpinit a poškodit ke Světlu usilující, tak kde asi budou tito temni nejvíce aktivní?

Sami projednou zauvažujte: budou ve filatelistických kroužcích? Nebo snad mezi ochránci přírody? Nebo budou péct rohlíky v pekárně? Ano zajisté i tam všude se mohou temni vyskytnout, ale to budou břídilové. Kde budou ti silní a chytří z řad temna a havětí? No přece tam, kde je táhne jejich nízké puzení a kde ho mohou uplatnit a rozvinout. Budou tedy v médiích, ve vládách, v bankách prostě všude kde je moc. Budou vám láskyplně v televizi vysílat pravdu? Tam bude v hlavních médiích všechno přesně naopak, tak aby to vyhovovalo jejich nízkým úmyslům. A hádejte jaké úmysly má havěť? To by přece každý vnitru živý člověk měl vědět. Když je tedy dnes u moci havěť a zlo, tak co vám asi tato havěť bude pouštět v České televizi?

Staly se z vás mnohých shnilé mrtvoly (vnitřně). Budete vyhubení, čeká vás jako neupotřebitelné rozklad, jste na úrovní shnilých a vlažných církevníků.

Jestliže stoupenec Abdrushina si nechává vymývat mozek Českou televizi, tak už není člověk, je to zahnívající hromádka hnoje, která bude seškrábnutá na cestu do rozkladu. Stoupenci Abdrushina se svým vysokým věděním by toto měli vědět jako první mezi lidmi a před Českou televizi a jí podobným zvrhlíkům varovat. V nitru živý člověk toto vše ví a proto si informace hledá sám z jiných zdrojů. Pokud není schopen si ověřit a poznat pravdivost zdrojů (nemá aktivní očištěné svědomí), tak jediné správné řešení v této situaci je neutralita, nepřiklánět se k žádnému názoru. To ovšem ovčané nedělají, ale jako stádo ovcí bečí v rytmu České televize a tím se zatěžují těžkou karmou, když například se nechají strhnou k nenávisti vůči tomu či onomu, aniž by znali správné a pravdivé souvislosti.
Poděkovali: Marie Malá

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Powered by Kunena fórum