Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

K zamyšlení

Více
17. bře 2023 13:23 #485 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Protože mám mnoho svých komentářů uložených, tak jsem se rozhodl, že některé, které mají stále platnost tady opět vložím.

Víte co je největší problém tohoto lidstva? Ješitnost. Ješitnost je vlastně duševní jed, droga, kterou je většina lidstva zotročená. Ješitnost nechce nikdy poznat Pravdu. Můžete přijít kamkoli a říci čistou věcnou Pravdu a téměř nikdo to nepřijme. Můžete přijít mezi astrology a říci, jak to ve skutečnosti funguje a všichni se postaví proti vám, přestože do té doby tam každý plácal své domýšlivosti. Nebo přijdete mezi esoteriky, kde si každý plácá své nesmysly a věcně bez mezer vysvětlíte, jak to podle zákonů stvoření je a všichni se nenávistně postaví proti vám, protože jim berete jejich samolibosti. Nebo přijdete mezi církevníky a uvedete jejich samolibosti na pravou míru a všichni se postaví proti vám a tak je tomu všude a vždy, jde o ješitnost. Pravda je jednoduchá, prostá, věcná. Lidé jsou malí, namyšlení a proto se nafukují a plácají své nesmysly. Jen vědomí vlastní malosti se potřebuje nafukovat a domýšlet. Také ono onálepkovávaní se sebeukajecími vizitkami Pudr., Hadr. Mrd., Mamrd. apod. je to stejné. Boží Pravda je jednoduchá a věcná a nepostrádá logiku, protože vše dokonalé nemůže být bez logiky. Jakmile lidé nemohou u Pravdy použít svého pokřiveného rozumu, tak ji pozmění, zfalšují, zkřiví, přizpůsobí své chlípné ješitnosti a domýšlivosti. A proto přijde na toto lidstvo velká bolest, jako poslední milost Boží, aby alespoň někteří z lidí byli schopní v pokoře přijmout jednoduchou a prostou Boží Pravdu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. bře 2023 13:23 #486 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Lidé jsou tak zotročení, že mnozí už vůbec nejsou schopni přijít na myšlenky nějaké základní prvotní svobody. Prostě mají z nynějších vládnoucí (j)elit modly a ani je nenapadne, že to jsou většinou obyčejní zvrhlíci, nebezpeční fanatici, kteří mají vnitřně duchovně zralost mnohdy nižší, než prostý sedlák, protože rozumová zralost není zralost duchovní. Zralý duch se projevuje očištěným cítění a z toho vyplývající radostné se vřazování do zákonů stvoření neboli Boží vůle. Stejným právem a vlastně o mnoho větším právem by mohla vzniknout nyní skupina lidí, která by se vůbec nepodrobovala nebezpečné sektě rozumářů a materialistů a žila by si podle svého - podle vůle Boží. Jakým právem zvrhlíci materialisté chtějí prosazovat své zákony a znásilňovat normální lidi, aby žili podle jejich zvrácenosti? Sekta nebezpečných fanatiků rozumářů a materialistů je tou nejnebezpečnější sektou, která kdy byla na zemi. Veškeré jejich zvrhlé, chlípné, ješitné dílo se nyní zcela zhroutí a je samotné, zvrhlíky, pod sebou pohřbí. Zachování zůstanou pouze lidé, kteří s pokorou postaví vůli Boží na první místo.
Je to ale vina lidí, že jsou nyní u moci zvrhlíci. Kdyby lidé volili srdcem, tak by u moci byli normální lidé, ale že lidé volí nenažraným sobeckým bachorem, tak tam mají podobné sobecké nenažrance, kteří jim nyní pořádně zatopí a dají sežrat plody jejich vlastní zvrácené setby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. bře 2023 13:29 #487 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
O tom co je správné a co nikoli nerozhoduje nějaký retardovaný mozek nějakého fanatika ze sekty rozumářů a materialistů. O tom co je správné rozhoduje právoplatný majitel Země. To značí Stvořitel. Správné je tedy to, co je podle Jeho Vůle, která je vložená do stvoření a jako nervové provazce prochází celým stvořením. Tato Vůle se nedá zjistit hmotným mozkem, který je člověku dán k chápání hmotných věci. K chápání jemnohmotných a duchovních zákonů se musí použít orgány duše a tady je kámen úrazu, když materialističtí zvrhlíci ve své retardaci svou vlastní duši popírají. Tato Boží Vůle se dá vycítit očištěným cítěním, svědomím (nikoli pocit, ten je hmotný). Když se nechá u moci materialistický zvrhlík, tak konec je vždy stejný, vždy se každá společnost těchto zvrhlíků zhroutila. Jejich tzv. "krása" vždy byla zvrhlosti, chlípnosti, nestřídmost atd. Pokud krásu určuje očištěné cítění, tak vzniká na duši hřejivá krása a vřazení se do zákonů stvoření a nikoli propagace, instalace a ochrana deviantů a zvrhlíků. Jednoduchá logika, pokud někdo ochraňuje zvrhlíky a nikoli čistotu, tak sám pochází z temnot a je tedy zvrhlík.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. bře 2023 19:56 #488 napsal Jozef Ivanic
Odpověď od Jozef Ivanic na téma K zamyšlení
No áno vládnu nam, aj svetu zvrhlici, ateisti, bezboznici.. To je vlastne liberálna odnož ľudí,poväčšinou bezduché bytosti vo vládach... sú to ateisticki liberáli...K nim patria aj všetci ľudia, ktorí s nimi súhlasia...
Ľudia sa týmto slaboduchym zloduchom(najmä politikom) podriaďuju, dajú sa oklamať, nepoznávaju, že to, čo dnes proklamuju už nie su hodnoty demokracie, ako to oni nazývajú, ale sú to hodnoty demoNkracie... Keď k tomu pridáme média hlavného prúdu, ktoré sú s týmito zvrhlikmi v spojení, a neinformuju ľudí pravdivo, tak je to potom katastrofa sama o sebe.. Ľudia sú klamani a zavádzaní... Už nech sa to skončí a modlím sa, nech sa ako ľudia oslobodíme konečne od takých zvrhlikov a temnych entit!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. bře 2023 07:26 #489 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
To co dnes prozápadní zvrhlíci vydávají za lásku je všechno možné jen ne láska. Ve chvílí kdy máte v sobě pravou lásku, tak nemůžete mít zároveň v sobě nenávist. Viz zuřivá, nepříčetná nenávist vůči Rusku už dávno před invazi na Ukrajinu, nyní vrcholící. Za další, pokud máte v sobě pravou lásku, tak nemůžete opomíjet zákony stvoření neboli Boží vůli. A co vidíme dnes? Fanatici ze sekty rozumářů a materialistů vedou svět do záhuby, tedy jsou na míle vzdáleni od Božích zákonů a tudíž nemůže být ani stopy po pravé lásce. Ve chvíli kdy máte pravou lásku, tak nastává mír, rozkvět a blahobyt. A co vidíme? Vidíme zuřivou nenávist zaobalující se pokrytecky do lásky. Kdyby tito pokrytci, kteří zakázali Boha ve školách a namísto něho postavili ochranu úchyláků a deviantů, žili v pravé lásce, tak by se dělo to, co už pravil Abdrushin:

"Kdyby však lidé žili opravdovou láskou, jak to Bůh žádá, tak stal by se tento stav sám pákou k tomu, aby se mezi lidmi změnilo mnohé, ba všechno! Žádný vnitřně opovrženíhodný člověk nemohl by pak ještě obstát, tím méně mít zde na zemi úspěchy. Nastala by hned velká očista. Vnitřně opovržení lidé by neužívali pozemských poct ani by nezaujímali žádné úřady; neboť samotné rozumové vědění nesmí opravňovat k výkonu úřadu!" Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. bře 2023 07:27 #490 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Ono si možná bude mnoho lidí klást otázku, proč Bůh tak dlouho čeká a nechává temno se roztahovat? Proč prostě tu temnou holotu nevyhubí? Ono to není tak, jak si to představují samolibí církevníci a jim podobní lenoši v duchu, že Bůh může cokoliv, jakoby mávnout proutkem a stane se. Bůh v první řadě bude vždy jednat v souladu se svými vlastními zákony vloženými do stvoření. A tyto zákony jsou jednoduché na pochopení. Co člověk zaseje to sklidí. V tom je vysvětlen celý osud člověčí. Jediné co může být ze Světla učiněno, protože zrušit či obejít tento zákon je nemožné, tak jediné co je možné, je to pouze urychlit. A tady je hlavní problém. Když se posílí tlak ze Světla, tak to není tak, že to jako vyhubí jen ty temné. Ten tlak posílí všechno. To znamená i v těch, co se domýšlejí, že jsou vyvolená dítka Boží. Nelze rozdělit tlak shůry jen na vybranou část lidí. Tlak prostě vnikne do stvoření a vše urychluje a posiluje. Posílí veškeré sklony lidí i urychlí karmu, jako se nyní už děje. Kdyby se to ale hned urychlilo s tím, ať to temno vyhubí, tak by to semlelo i většinu dobrých lidí, protože ti jsou také nehotoví a většina z nich má také mnohdy těžkou karmu a obrovské urychlení by je také rozdrtilo. Proto tak dlouho je vše pod nadvládou temna a zdánlivě Bůh nezasahuje. Dává se milostivě čas, alespoň pro ty, kteří to myslí se sebou vážně. Ostatně i v bibli je od Ježíše pro to podobenství:

Matouš 13: 24-30
Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.
Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.
Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel.
Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘
On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘
On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.
Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“
Poděkovali: Jozef Ivanic

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. bře 2023 07:27 #491 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Je vidět, že mnoho lidí ještě nechápe podstatu dnešních problémů. Mnozí argumentují, že kéž by politici dostali konečně rozum apod. Právě že politici mají rozumu až moc a v tom je jádro problémů. Rozum pokud není řízen čistým cítěním, tak vždy páchá škody, protože rozum je v podstatě chladný počítač. Jen tento rozum dokáže krást, podvádět, vraždit, myslet jen na sebe a v podstatě všechna další zla. Rozum je pouze nástroj a má být cítěním používán, žel se to přehodilo. Lidé se rozumem nechali spoutat a cítění pohřbili. Takže řešení není v dalším pěstování rozumu... rozhlédněte se kolem sebe po celém světě - vidíte plody tohoto rozumu. V tom chcete pokračovat a ještě dále to rozvíjet? Je zapotřebí zastavit ve školách zmrzačování rozumu dětem a začít je učit rozvíjet cítění, naslouchání svému svědomí, učit je vnímat krásu svým cítěním, učit je duševní rovnováze. Učit je, že rozum je nástroj a když rozum něco navrhuje, tak musí s tím prvně svědomí (čistý cit) souhlasit.
Poděkovali: Jozef Ivanic

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. bře 2023 13:53 #493 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Ono rozumáři a materialisté se dlouhá léta posmívali těm, co na sobě duchovně pracovali a snažili se odkládat chyby a neřesti a žít v souladu se zákony stvoření a nyní na ně dochází. Tím jak sílí a bude stále více sílit tlak ze Světla, tak bude stále více posilováno vše, co má člověk ve svém nitru. I to o čem sám ani pořádně nevěděl, že v sobě nese, co leželo tzv. ladem ve skrytu duše. Vše bude vytaženo na světlo a bude se tlačit k projevení. A zároveň to hned ve zpětném působení dostane zasloužený úder. Proto budou vzrůstat nemoci, chudoba apod., prostě budou lidé sklízet, co zaseli. Posmívání lidé, kteří na sobě dlouho pracovali mají mnohé z negativního už odloženo i mnohou karmu odpykanou (při dobrém chtění se odpykává lehčeji) a proto nebudou trpět tak moc, jako posměváčci. Mnozí z nich, kteří pracovali na sobě opravdu poctivě, tento tlak nijak nezkruší, ba právě naopak, posílí v nich to dobré a ušlechtilé a rozkvete to k požehnání všech, kteří ještě nejsou zcela ztracení.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. bře 2023 13:53 #494 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Stvořitel vložil do každého člověka schopnosti k poznání všeho toho co přichází od něho samotného ze Světla. Pokud někdo nenávidí Pravdu, tak je to důkazem, že tyto schopnosti zahrabal. Pozor na to! V takovém stavu nejste ze Světla považování za lidi, jste havěť. Jen havěť nenávidí Pravdu a Světlo. A protože ve stvoření není nic bez formy, tak i tito zpustlíci nesou vnitřně duchovně vzhled ošklivých zrůd. Svou svobodnou vůli přetvořili své duše v odporné zrůdy, protože kreatura, která nenávidí Pravdu a Světlo nemůže mít samozřejmě podobu člověka, obrazu Božího. A vidíme kolik lidí se dnes hlásí raději ke zvrhlostem a chlípnostem, než k čistotě Světla. Brzo budete moci tyto zrůdy i vidět. Většina lidí se dočasně stane jasnovidnou a uvidí tyto kreatury v celé jejich parádě. Všechny tyto zrůdy budou samozřejmě vyhubené skrz zákony stvoření. A nemám na mysli pozemskou smrt, ale duchovní věčný rozklad.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. bře 2023 13:56 - 20. bře 2023 14:26 #495 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Nenávist je silný (i když negativní) cit a stejně jako láska vás táhne k objektu, kterému váš cit platí. Pokud máte lásku ke Světlu, k Pravdě, tak jste k němu přitahování nahoru do duchovní sféry. Pokud nenávidíte nějakého člověka nebo skupinu lidí, tak jste k nim přitahování. Proto píše Abdrushin, že temno ve své nenávisti číhá. To jsem sám viděl, když jsem opustil tělo. Kolem mého pokoje a tedy kolem mne, ale mimo místnost, tedy jako ve větším odstupu, stály v hustých řadách temné stvůry. Byly to duše z onoho světa, ale i ti, kteří žijí dnes na zemi, ale ve spánku opustili tělo (žel byli mezi nimi i stoupenci Abdrushina). Váš cit, který je ve vás nejsilnější vás táhne k vašemu objektu. To jestli vám potom tyto stvůry mohou ublížit nebo musí zůstat stát v odstupu, záleží na vašem stavu, duchovní zralosti. Samozřejmě čím více jste světlejší a tím pro temno více nebezpeční, tím více vás nenávidí. Už jen na tom poznáte, kdo je dobrý a kdo zlý člověk. Dobří lidé nečíhají. Jejich láska je táhne ke Světlu, k ušlechtilosti a čistotě. Mě osobně nikdy nenapadlo jít na stránky prozápadních chlípníků a rozdávat jim tam smějící se smajlíky a hledat něco, co bych mohl nahlásit. Udavači jsou tedy stvůry stojící na straně temna, jsou to ti, kteří v nenávisti číhají na ty světle. Přesně jak píše Abdrushin:

"Ale především nezapomeňte nikdy, že temno vždycky živí nenávist proti Světlu a čeká jenom na příležitost, aby mu mohlo škodit, že téměř vyhledává možnosti, nejde-li to jinak, ať již nepromyšlenou lží a pomluvou nebo i falešným svědectvím. Temnotám, tak jako jejich nástrojům a dobrovolným pomocníkům jest všechno dobré, jen když mohou Světlo v jeho pronikání zdržovat."

Ono samozřejmě těch indicií je více k rozpoznání temna, ale už jen tato jedna může být pro vás vodíkem. Temno číhá a tedy udavači nejsou nikdy služebníci Světla, ale stvůry z temnot.

Jak jsem se v příspěvku zmínil, že mezi temnými stvůrami, které stály kolem mého pokoje byli i čtenáři PG, tak mnozí je i znáte. Obecně to jsou ti, když se někde objeví pohoršení a pomluvy nad mou osobou, tak ti, kteří se tam objeví jako první, skočí do toho močálu a hned si uleví své nenávisti skrz pomluvy, lži apod. Tyto nenávistné stvůry ve spánku po opuštění těla jsou taženy k objektu své nenávisti, tam pak zuřiví a slintající promarňují drahocenný čas.
Poděkovali: Jozef Ivanic

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Powered by Kunena fórum