Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

 
Lenost stoupenců Hnutí Grálu
 
 
 
 
 
 
 
Ještě se vrátím k lenosti stoupenců Hnutí Grálu. Kdysi u nás na webu PG se registrovali příznivci Kováře (syn Kováře, který prvně přeložil PG). A jeden z nich mi radil, ať u toho nesedím dlouho (u PC), tak max. půlhodinku a do přírody. Už jsem to kdysi někde psal. Za půlhodinku nevyřídím ani emaily, natož své weby, sociálně sítě, kontakt s lidmi, články, komentáře apod. ale nebudu to znovu rozebírat. Vzpomněl jsem si nyní na další případ a sice mého otce. Krátce po vytvoření webu PG v roce 2011 jsme se chytli kvůli cenzuře PG, to už jsem také rozebíral jinde (například na konci tohoto článku). 
 
Vzpomínám si, jak mi mezitím vyčítal, že u toho sedím. Proč u toho sedíš? Dej to na internet, když už musíš a stačí. Proč u toho sedíš?
 
Vidíte tu zvrhlost? Ti, kteří se duchem nehýbou, tak vnímají ty, kteří se hýbou, jakože jdou špatně. Abdrushin o tom píše někde, o podobném případě na Hoře. Vidíte dva příklady, kdy dotyční jsou přímo vyvádění z míry, když vidí, že někdo jiný pracuje pro Světlo, hýbe se a je aktivní. Nejsem akorát aktivní podle jejich představ, měl bych chodit do přírody. Potom podle otce asi okopávat zahrádky v Hnutí Grálu, protože on to tak dělá a domýšlí se, že to je duchovní pohyb. A když se někdo skutečně hýbe a pracuje pro Světlo, tak to tyto shniloše rozčiluje. Víte kolik takových samolibých shnilošů je v Hnutí Grálu? Já bych řekl, že každý, protože pokud jste duchem živí, tak nemůžete být pospolu v jedné žumpě s dalšími shniloši.
 
Tak člověk dostane od Boha dary a vlohy, aby mohl vytvářet weby, aby mohl své chtění šířit mezi tisíce, statisíce bloudících lidí a mrzký slizký farizej z Hnutí Grálu tuto službu Světlu vnímá jakože je to špatně. Správně to je jít do přírody a do Hnutí Gálu na zahrádku. Komu tím pomáháte, když jdete do přírody?
 
Co vám pokrytcům píše Abdrushin hned v úvodu:
 
"Jakmile však směle používá veškerých schopností, které v něm dřímají v očekávání jeho zavolání jako výzbroje ke vzestupu, zužitkuje tak svěřenou mu hřivnu podle vůle Stvořitele a přemůže hravě všechny překážky, které mu chtějí zkřížit cestu, aby ho z ní odchýlily." 
 
Takže chozením do přírody a sekáním trávy celý život jste směle použili veškerých schopnosti ducha? Je to přesně naopak, zakopali jste je a proto vymýšlíte svým rozum zástěrky pro svou shnilost, jakože chození do přírody a horečnou fyzickou aktivitu vydáváte za duchovní čilost. A proto vy, zapáchající shniloši, vnímáte ty, kteří se skutečně hýbou duchem, jako špatné, protože jsou živoucím svědectvím vaší shnilosti a to je vám nepříjemné.
 
Mnoho čtenářů PG pořád nechápe jednu věc. Vy když se skutečně hýbete duchem, tak se tělo nemusí (neříkám, že nesmí) vůbec hýbat. Jenže rozumáři se pořád domýšlejí že horečná fyzická aktivita je duchovní pohyb. Ti duchové ve vysokých úrovních, myslíte, že oni tam běhají jak prdlí z místa na místo? Čím jste výše, tím se méně pohybujete navenek. Myslíte, že rytíři z Grálu někde jako pořád běhají? Stojí celou věčnost na jednom místě, takže podle vás snilošů jsou asi ztracení. Veškerá jejich činnost probíhá v duchu. I to, že takto mohou zasahovat na mnohá místech ve stvoření najednou, přestože stojí na jednom místě. A na zemi tuto schopnost supluje internet a proto tolik vadí shnilošům, kteří se v duchu nehýbou. Stejně jako svou nízkou zralosti nechápou činnost ve vysokých duchovních úrovních, tak ani nechápou, co by na zemi měli dělat u internetu, kromě prohlížení hlouposti. To pak není divu, že nás posílají do přírody a ptají se, co že tam u toho děláme, když soudí podle sebe. No co byste tam tak asi mohli dělat, když jste prázdné naduté loutky? Samozřejmě nic, proto také máte zralost duchovní spodiny a lůzy a můžete tak akorát jít na procházku do přírody nebo maximálně posekat trávu.
 
Pozor, neříkám, že sekat trávu je špatně i to je zapotřebí udělat. Nesmíte to vytrhnout z kontextu.
 
Když už hovoříme o lenosti stoupenců HG, tak se ještě o něčem zmíním. Už vícekráte mě to napadlo. Děti, potomci stoupenců HG. Dejte si pozor! Znal jsem několik děti z různých rodin členů Hnutí Grálu z Karviné. Mnohé jsou už dospělé. Nikdo, ani jeden se k nám nepřihlásil. Nikdo si nedal tu práci o které hovoří i Abdrushin, že když dítě vyroste, tak si musí samo zvážit, jestli to čemu ho dosud učili, může samo zastávat z přesvědčení. Nikdo si nedal tu práci s cenzurou PG. Pokud jste živí duchem, tak si tu práci dáte a zjistíte, že došlo ke zločinu a tím vám také dojde, že se sdružujete se samolibou zapáchající spodinou a opustíte tuto žumpu, bez ohledu jestli to je nejbližší rodina.
 
Přesně jako jsem já opustil tyto zapáchající farizeje. Máte v rukou Slovo Boží a jednáte jako obyčejní církevníci. Tak za čím jdete, za Světlem nebo se rochníte v samolibých rodinný shlucích mrzkých farizejů? Ani jeden z vás mrzkých farizejů z Hnutí Grálu nevstoupí k nám na novou půdu. Jsme tady od roku 2011... všichni jste se nás stranili. Sestra se kdysi zaregistrovala a když se začalo hovořit o cenzuře, tak se hned šla smazat z našeho webu. Samozřejmě se domýšlela, že ona je ta dobrá a utíká od nás jdoucích po falešných cestách. No vida a už máme důkaz, že cenzuru provedl člověk viz článek: Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou. Takže nyní vidíme, že to bylo naopak, ona, shnila zapáchající spodina, byla odpuzována od nás, kteří jsme duchem živí. Přesně jak píše Abdrushin:
 
"​Prázdní lidé, kteří se nesnaží o opravdové naplnění svého života, budou vždy prchat před lidmi, kteří nosí v sobě hodnoty ducha.
Hodnoty ducha n​​emůže nikdo skrývati, neboť duch, dokud není v lidech zasypán, žene je zcela přirozeně k činnosti podle zákona pohybu ve stvoření. Je-li skutečně ještě živý, tlačí se nezadržitelně ven a takový člověk najde zase lidi, jimž k vyrovnání může svým působením ducha něco dát, aby opět od nich něco přijal, ať je to již jen nový popud a nebo vážně míněné otázky.​"​ 
  
 
Neuvěřitelný močál se stal ze čtenářů PG, hlavně v Hnutí Grálu. Víme ze vzpomínek na Abdrushina, že řekl:

Poté co budou vlažní vyvrženi, začne očista mezi nositeli kříže. Tato bude hrozná, protože žádný lidský duch nemůže být zachráněn bez pokory.

A přesto se rochníte ve své samolibosti a vše špatné vidíte na těch, kteří se duchem hýbou a jsou duchem aktivní. A právě proto jsou vám trnem v oku. Očista mezi stoupenci bude hrozná. Tak kdo to asi bude? Samozřejmě jste sami sebe zase postavili bokem... takže bude hrozná. 

 ==
 
aktualizace 15.3.2022:
 
Znám osobně čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu, tohoto vysokého učení, kteří sedí u České televize a nic jiného nesledují a věří tomu, co se tam vysílá. To je něco neuvěřitelného. To je známka úpadku, že větší nemůže být. Uvažujte - pokud jste aspoň trochu normální člověk a máte poznání co se děje i jemnohmotně a duchovně na pozadí události, což stoupenci Abdrushina mají, tak si musíte sami složit toto: víme tedy, že lidé se nyní dělí na horké, studené a vlažné, jak stojí i v bibli, přičemž horcí jsou dobří, studení ti zlí a vlažní shniloši, kteří budou vyvržení, mezi ně patří už oni zmínění konzumenti ČT. Když tedy zlí jsou aktivní a v nitru živí a jak píše Abdrushin, že temno stále číhá, aby mohlo pošpinit a poškodit ke Světlu usilující, tak kde asi budou tito temni nejvíce aktivní? Sami projednou zauvažujte: budou ve filatelistických kroužcích? Nebo snad mezi ochránci přírody? Nebo budou péct rohlíky v pekárně? Ano zajisté i tam všude se mohou temni vyskytnout, ale to budou břídilové. Kde budou ti silní a chytří z řad temna a havětí? No přece tam, kde je táhne jejich nízké puzení a kde ho mohou uplatnit a rozvinout. Budou tedy v médiích, ve vládách, v bankách prostě všude kde je moc. Budou vám láskyplně v televizi vysílat pravdu? Tam bude v hlavních médiích všechno přesně naopak, tak aby to vyhovovalo jejich nízkým úmyslům. A hádejte jaké úmysly má havěť? To by přece každý vnitru živý člověk měl vědět. Když je tedy dnes u moci havěť a zlo, tak co vám asi tato havěť bude pouštět v České televizi? 

Staly se z vás mnohých shnilé mrtvoly (vnitřně). Budete vyhubení, čeká vás jako neupotřebitelné rozklad, jste na úrovní shnilých a vlažných církevníků.

Jestliže stoupenec Abdrushina si nechává vymývat mozek Českou televizi, tak už není člověk, je to zahnívající hromádka hnoje, která bude seškrábnutá na cestu do rozkladu. Stoupenci Abdrushina se svým vysokým věděním by toto měli vědět jako první mezi lidmi a před Českou televizi a jí podobným zvrhlíkům varovat. V nitru živý člověk toto vše ví a proto si informace hledá sám z jiných zdrojů. Pokud není schopen si ověřit a poznat pravdivost zdrojů, tak jediné správné řešení v této situaci je neutralita, nepřiklánět se k žádnému názoru. To ovšem ovčané nedělají, ale jako stádo ovcí bečí v rytmu České televize a tím se zatěžují těžkou karmou, když například se nechají strhnou k nenávisti vůči tomu či onomu, aniž by znali správné a pravdivé souvislosti.

Pro komentování článků musíte být přihlášení

Nové komentáře

Fotogalerie

Real time web analytics, Heat map tracking

Celkem členů

222 registrovaných
0 dnes
1 včera
3 tento týden
1 tento měsíc

Poslední příspěvky

Fórum statistika

 • Celkem příspěvků: 236
 • Celkem témat: 114
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 0
 • Včera odpovědí: 0

Komentáře fotografií

 • Trigon a rytíři
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Zleva: Zelený rytíř (Kurt Illig), Bílý rytíř (Friedrich Halseband), Trigon, Lev, Praporečník"
 • Hermann Wenng_10
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Toto je první komentář zde ve fotogalerii. Jde o testovací komentář, bude časem smazán :yes:"
 • Abdrushin
 • Komentáře: 0
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat