Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

 

Farizeji bludně vyložen výrok Abdrushinův:

 

"Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu,

aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati!"

 

 

napsal: Pavel Krajíček

 

 

Farizej píše:

"Když mi pan Kovář přivezl Poselství, tak nějak se mimo jiné zmínil o závažném požadavku Autora Díla, tedy že Slovo Pravdy má býti postaveno na vysokou skálu, aby se člověk namáhal při jeho získávání. Dle mého názoru, tento naléhavý požadavek, není na některých webech ani elementárně naplňován, čímž může docházet k maření úsilí Autora Díla, což si předpokládám asi nikdo z nás nepřeje."
 
P. Zámečník

---

Nevidí, že Abdrushin píše:

"Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati!

Takové je přikázání, podle kterého jednám. Bylo doposud falešným bludem, že Svaté Slovo, které má být lidem nedocenitelné, poněvadž stojí daleko nade všemi pozemskými hodnotami a pro ně samotné jediné znamená život a bytí, má být prosebně donášeno a že v nebi zavládne radost, když je někdo z nich dostatečně laskavý a přijme je do sebe." Celé znění (po přihlášení): 38. Posluchačům Poselství Grálu

Abdrushin

---


Stojí tam jasně:

"Polož Slovo"... Ty polož Slovo, tedy ON Abdrushin má položit Slovo na skálu.Přikázaní, které dostal Syn Člověka Abdrushin...

...tak samolibci a farizejové toto přikázaní vztahují i na sebe!

 Abdrushin toto přikázaní splnil a to tím, že dal Poselství takovou formu, aby se lidský duch musel duchovně namáhat, aby je pochopil a tím přijal, získal.

Abdrushin píše:

"Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati! Takové jest přikázání, podle něhož jednám."


Nepíše:

Vy rozumáři vám dávám příkaz položit Slovo na skálu... tak, abyste znemožnili lidem fyzický přístup k Poselství.

 

"Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati!"

 

Na skálu! Každému je jasné, že se nejedná o hmotnou skálu. A protože máme odvažovat skutečný smysl každého slova v Poselství a vše brát vážně, protože to není lidské slovo, ale Slovo Boží, tak je jasné, že se jedná o duchovní skálu... a tedy i duchovní námahu. 

Farizejové, rozumáři a líní to samozřejmě sníží tento výrok do svého omezeného chápaní a použijí to k potíraní Světlem povolaných, které nenávidí. 

---

Ještě dovysvětlení, protože tam dále v textu stojí:

"Proto mají i pozemská ustanovení napomáhat k tomu, aby přikázání bylo plněno každým způsobem. Z velikého kruhu stoupenců Poselství Grálu má být vyloučeno to, co není zcela proniknuto nejopravdovější touhou kráčet v duchu vpřed, být v něm čilý!"

Abdrushin

 

---

Aby si někdo mylně nevyložil první větu, že má pozemský znepřístupnit Poselství Grálu.

Stojí tam přece:

"Proto mají i pozemská ustanovení napomáhat k tomu, aby přikázání bylo plněno každým způsobem."

Napomáhat k tomu, aby přikázání, které dostal Abdrushin bylo splněno. A přikázání, které dostal Abdrushin jsme si už vysvětlili... bylo to dát Poselství takovou formu, aby se duch musel namáhat.

To znamená, že pozemská ustanovení mají napomáhat k tomu, aby se duch musel sám namáhat duchovně k přijeti a pochopení Poselství Grálu! To znamená neulehčovat a nevysvětlovat všem líným veškeré jejích otázky. Druhá věta přece toto upřesňuje:

"Z velikého kruhu stoupenců Poselství Grálu mají být vyloučeni všichni, kteří nejsou proniknuti nejopravdovější touhou, aby duchem pronikli vpřed, aby byli živí v sobě."


Vyplývá z ní, že opět se jedna o duchovně líné, kteří mají být vyloučení, když nejsou schopní duchem proniknout vpřed. Je zvláštní jak se farizeům podařilo toto Abdrushinovo pojetí takto pokroutit a znetvořit. Jak to musí v těch jejích chorých hlavách vypadat s dalšími výklady Poselství Grálu?

 

" Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati! "

 

1. Svaté Slovo:

"Svaté je Slovo! Tak svaté, že bych je nejraději pozemskému lidstvu opět odejmul, poněvadž mu chybí každý pojem a nemá dokonce ani tušení o velikosti tohoto Slova! Nutí mne to chrániti Slovo zahalením, aby tak nikdy nepřišlo do styku s rouhavou domýšlivostí nebo lhostejností lidských duší, které se staly následkem své duchovní lenosti tak neuvěřitelně úzce omezenými a tím i prosti všeho vědění."

Abdrushin


Chránit Slovo zahalením! A co je ono zahalení? A co je ono Slovo?
 

21. Živoucí Slovo (Letnice 1935):

"Živé Slovo mého Poselství nejsou lidské výrazy a věty, které k němu používám. Je to něco pro vás nepochopitelného, co do nich vkládám a co je v těchto formách schopné vstoupit do vás, jestliže se pro to otevřete. Používám vašich slovních forem a vět jen jako určitý druh kanálků, jimiž přivádím živé Slovo k vašemu duchu. Jen váš duch je schopen je přijmouti, aby pak mohl svým zesílením roztrhnout všechna pouta plíživé temnoty."

Abdrushin Ona forma, kterou Abdrushin zvolil pro Slovo ona to je, která zahaluje Slovo a zároveň klade Slovo vysoko na skálu, takže se člověk musí namáhat, chce-li je získat.

A teď to srovnejte s názorem chorých rozumářů, kteří si z toho vyvodili, že oni sami mají lidem ztížit přístup k Poselství Grálu. Hrůza domyslet jaké další zkomoleniny a rozumové vývody z Poselství Grálu chovají ve svých chorých hlavách.

---

Teď si představte, že splníte Abdrushinův příkaz:
 
"Z velikého kruhu stoupenců Poselství Grálu mají být vyloučeni všichni, kteří nejsou proniknuti nejopravdovější touhou, aby duchem pronikli vpřed, aby byli živí v sobě."

Abdrushin
 

Vyloučíte samolibé a líne a oni vás obviní v rozporu s příkazem Abdrushina, že na to nemáte právo:
 
„Pane Krajíčku, Vaše vysvětlení stále vychází z předpokladu, že niterně stojíte nad lidstvem, když jak píšete, v poklidu své duše soudíte kdo je normální člověk a kdo již nikoliv. Ptám se tedy. Kým vlastně jste? Jestliže si troufáte soudit člověka, musíte stát nad ním. Toto však odmítáte. Jestliže jste člověk, nemáte žádného práva ke svému chování i kdyby jste své soudy vynášel sebeklidněji a pohodověji.

P. Zámečník

 

"žádného práva"? .... no vidíte a opak je pravdou je to dokonce příkaz Abdrushinův. Tady vidíte jak si farizejové dělají výklad podle toho jak se jim hodí.

 

Neví, že máme více takových příkazů proti nim od Abdrushina:

"Vy nositelé kříže Grálu, straňte se farizeů, kteří se vám budou chtít nyní přibližovat; nemá se jim dostati žádné pomoci ze Slova!
Odstrčte nyní lidi tohoto druhu zpět a nesnažte se více ještě je v lásce nebo soucitu poučovati tím, čím se sami můžete osvoboditi! Je to jen mrhání časem zdržovat se jimi a vy již nesmíte promrhat ani jediné hodiny."

Abdrushin
 

Jak chce tento zapáchající močál ty farizeje mezi sebou poznat, když k předstíraní pokory, které nikdy nebylo, tvrdí, že nepozná farizeje, protože nestojí nad člověkem? 

"Vznešená pokora" farizejů je tak velká, že dokonce vylučuje samotné splnění příkazu Božího! Neslýchané. Nic než rozleptávající sliz ty samolibé řeči.

 

Farizej píše:

Dobrý den pán Zámečník, ano ja súhlasím,to čo píšete je vážne a nie len len súkromnou vecou p Krajíčka, dôsledky si zrejme vôbec neuvedomuje. To už musí vidieť každý sám, ale môže to negatívne vplývať na nových hľadajúcich. Spomínané stránky naviac aj svojim názvom a množstvom textov môžu vzbudiť dojem akýchsi oficiálnych a hodnoverných stránok. Ale nimi predsa nie sú. A spôsob komunikácie, pocit nadradenosti a neomylnosti tiež o niečom hovorí.


Jednak ta poslední věta: Pocit nadřazenosti? Jak přišel na tento údajně můj pocit? Zřejmě nám tady někdo opět odkryl své vlastní nitro.


Dále k jeho větě:

Spomínané stránky naviac aj svojim názvom a množstvom textov môžu vzbudiť dojem akýchsi oficiálnych a hodnoverných stránok. Ale nimi predsa nie sú.
Přece nejsou? A jak na toto přišel, že nejsou? To ví anebo se to domýšlí?

Kdo nebo co podle těchto farizejů toto určuje? Oni?!


Říkám vám, tyto stránky poselstvi-gralu.cz jsou oficielními stránkami pro Slovo Boží (Poselství Grálu)!

Ať se vám farizejům to líbí nebo nelíbí, je pochopitelné, že farizejům se to líbit nebude.

Oficiální stránky Světla neurčuje pozemská organizace, tím méně nějaká havěť z webžumpy, ale Světlo samotné.

 

                                                                                                              další články autora zde

 

 

Pro komentování článků musíte být přihlášení

Nové komentáře

 • Poznámky Dr.Hüttera
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 4. 2. 2023 16:35
  V textu čteme: "Žádná z těch lidských duší, které budou v této době odstraněny ze země, ještě není ...
   
 • 18. duben 1937 - Josef Kovář
  Edita Pokorná Váchová Edita Pokorná Váchová 1. 12. 2022 21:06
  Děkuji, pane Kováři.
   
 • Synové Krále
  Zuzana Lechmanová 12. 10. 2022 14:14
  Krásné
   
 • Obrazy stvoření
  Zuzana Lechmanová 12. 10. 2022 12:56
  ˇDakujem.

Fotogalerie

Real time web analytics, Heat map tracking

Celkem členů

249 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
5 tento měsíc

Poslední příspěvky

X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat