Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

Příběh o Abdrushinovi

 

 

Marie HalsebandPřed mnoha, mnoha lety seděl Bůh ve svém zlatém hradě velmi smuten. Lidé se odklonili ode všeho dobrého, na Boha již nemysleli a dokonce se mu i smáli. Všude bylo plno neštěstí. Tu přišel mladík ke zlatým stupňům jeho trůnu, poklekl a prosil, aby směl zkusit ukázat ještě jednou lidem cestu do království Božího. Bůh Otec láskyplně pokynul na souhlas a pravil: "Dřív než ti dám povolení, nauč se napřed znát lidi. Ty ještě nevíš, jak jsou zlí." A pak poslal jeho duši na zem.

Na kraji pouště, kde praží slunce a kde hnědí lidé halí se před jeho žárem do bílých plášťů, tam přišel Abdrushin na svět jako syn jednoho arabského knížete. Patřili mu nejkrásnější koně a jeho sluhové měli ho rádi, protože byl dobrý a spravedlivý! Byl nepřítelem všeho zla. Jeho sousedem byl farao, král Egypťanů. Ten potlačoval národy a chtěl, aby Abdrushin vytáhl s ním na loupež a vraždění.

Ale Abdrushin řekl: "Ne, pomáhej lidem, buď k nim dobrý a oni se pak sami odevzdají do tvé ochrany." Pak sedl na svého krásného bílého koně a odklusal se svými Araby pryč. Tu se zle král rozzlobil a tajně poslal za nimi své jezdce, aby Abdrushina přepadli. Tento zlý plán se opravdu podařil. Arabové byli přepadeni a Abdrushin byl zabit.

Jeho duše letěla vzhůru k Božímu trůnu a tam poklekla. "No," pravil Bůh Otec, "chceš ještě lidem pomoci a přinést na zemi Boží slovo?"

"Ano, milý Pane," odpověděl. "Je jich tam dost, kteří mají v sobě ještě jiskřičku světla a lásky k Tobě! Těm chci pomoci a ukázat pravou cestu. Ale dej mi také meč, abych mohl zničit všechno zlé, aby se mohl navrátit na zemi také mír."

"Máš-li tolik důvěry," pravil milý Bůh, "pak budeš druhým voláním. Ale dříve, než tě tam pošlu, půjde na zemi můj Syn, Ježíš Kristus a přinese mé první poselství. Snad ho budou slyšet."

Všech sedmero nebes stálo v mlčenlivé zbožnosti a očekávání, když Syn Boží ubíral se dolů k zemi. Brzy však s bědováním viděli, že Ježíš byl lidmi nenáviděn pro svou čistotu a svou Božskou lásku. Plakali se Spasitelem v jeho bolesti a bídě a v jeho hořkém utrpení. Když byla jeho Božská duše přivedena do zlatého hradu, tak uzavřeli všechna okna a dveře a Bůh Otec odvrátil svou tvář pryč od lidí.

"Chceš nyní ještě dolů na zem?" tázal se Abdrushina. Ten poklekl, přikývnul a sepnul s prosbou své ruce. Tu pozvedl Bůh Otec svou nejdobrotivější ruku a dal mu meč, kterým by mohl zvítěziti nad zlem. Dal mu také družku, aby mohla s láskou stát po jeho boku, kdyby ho lidé chtěli trápit.

Tak přišel Abdrushin opět na zem a prohlásil všem lidem druhé volání Boží. Oni však neslyšeli jeho slova. Stali se ještě ošklivějšími a zatvrzelejšími a mysleli jenom na sebe samé. Nyní pozvedl Abdrushin svůj Boží meč a nechal ho dopadnout mezi ně. Tu vyskočil oheň z hor a začal se třásti. Teď konečně zpozorovali lidé, že Bůh vztáhl nad nimi svou ruku a poprvé pocítili, jak byli dosud zlí. Přišli na Horu k Abdrushinovi a slyšeli slova Boží, která jim říkal. Pro mnohé však bylo již příliš pozdě a oni nemohli již najít cestu. Protože čekali příliš dlouho. Nad Abdrushinovým domem však stojí velká hvězda a zelený prapor září po celé zemi a zvěstuje lidem vůli Boží a jeho Vyslance.

 

Komentáře

0
Niall O Neill
14. 5. 2023 15:36
What happened to the Halsebands, and the Green and White Knights. I've seen a few pics, but it's almost as though they just disappeared in 1937 or 38, not to be seen again. Strange, as these two Knights were highly commended by the Lord? And one would assume that they are headed for the Holy Mt again, as the world stands on the abyss of obliteration!
Like Líbí like 3 Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0
Renata Kouřilová
6. 7. 2023 15:21
Why they should be headed again. The Holy Mt is not what it should be. Plus who knows what happened in those war years. Many lost their path even in front of the Lord.
Like Líbí Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Odeslat