Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

40 - Vědomá spolupráce?Přírodní vědy sledují zákonitost hmoty a jejich projevů ve všech druzích hmot pev­ných, tekutých i plynných. Zjišťují druhy vegetace i živočišstva a konstatují je. Zákonitost hmot je tedy z velké části známa.

Jemnější hmoty mají také svou zákonitost, která se projevuje určitými druhy a podsta­tami, jež jsou stejně tak rozdílné jako hmotné. Mají též svou pevnost, plynulost a plynnost, svůj vegetativní růst a své druhy živočišstva a tvorstva, ovšem mnohem jemnějšího, vědomé­ho.

Staří národové část vědomého tvorstva jemnějších podstat znali a označovali je za nad-přirozené bytosti, které dnešek, sledující zákonitost hmoty, popírá.

Též dobro má svoji zákonitost. Jen je zapotřebí ji sledovati v podstatě a jemnosti pří­slušných druhů.

Aby bylo zřejmo, že původ dobra není z této země, pojmenujme jeden druh jeho vyzáření kosmickým zářením dobra. Z něj je čerpána síla osobního magnetismu, která se dá zjiš­ťovat a zkoumat, avšak pouze stejnorodými smysly a nástroji. Ne hrubohmotnými zkumavkami a noži.

Kdo by je chtěl ověřovat hmotnými nástroji, byl by jich dalek a stával by se asi tak bláhovým jako ten, kdo by šel nabírat vodu hráběmi nebo ji chtěl krájet pitevním nožíkem. A to by ani zdaleka nebyla taková nehoráznost, jakou je ta, chtít hmotnými prostředky zjišťovati zcela jinou, nehmotnou podstatu.

Proto je zatěžko magnetickým léčitelům spolupracovat s medicínskými lékaři, pokud tito sledují téměř výhradně zákonitost hmoty, těla. Až uznají jsoucnost jiných lidských podstat a budou ochotni se vřadit do jejich zákonitostí, může býti spolupráce možnou a žádoucí. Dří­ve by byla jen na škodu a způsobila by oběma stranám zbytečná roztrpčení a zklamání.

Kosmické záření dobra lze sledovati všemi lidmi, kteří v sobě mají živé vlastnosti dob­ra. Ty jsou nástroji jeho možnosti ověření a průkaznosti.

Míti v sobě určitý druh živých vlastností dobra znamená míti možnost jimi ověřiti jsoucnost kosmických sil dobra, které vyzařují, plynou, vznášejí se i zakotvují na zemi a to v lidech dobré vůle.

To sledovati je příkazem rozvoje nových dob, které tím nutně povedou k zušlechtění, zjemnění a zjasnění všech snah a cílů pozemského snažení.

Mnozí básníci, spisovatelé, skladatelé, umělci a vynálezci tak nevědomky činili. Na­stane však doba vědomých spojení s kosmickými silami dobra, pro požehnání světa, pro osví­cení lidstva, pro rozvoj krásy, spravedlnosti a pravdy.