Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

24 - Pomoc při odchodu z této zeměVýznam léčení osobním magnetismem při neduzích je velmi potěšitelný. Tím potěšitelnější je však jeho vliv při odpoutávání se duše od těla, před tak zvaným úmrtím. Způsobuje jasnější vědomí do poslední chvíle a blažené ulehčení, které je umírajícím vděčně kvitováno.

V době, kdy člověka opouštějí fyzické síly, není snad jiného prostředku, který by umí­rajícího více osvěžil a přece nepůsobil násilně k setrvání v těle proti vůli přírodních zákonů a zralosti.

Zde je pomoc léčivé síly snad nejpatrnější a všestranná. Osvěžuje nejen hrubohmotné tělo v posledních dnech pobytu, ale uschopňuje člověka lehčeji se odpoutati. A jemnohmot­nému tělu propůjčuje ochranu léčivé síly na dobu prvních kroků v novém prostředí.

Při tak důležité životní proměně je pomoc více než významná. Ne každý je ovšem s to ji přijati a využíti. To spočívá především v dosavadním způsobu života umírajícího. Ne vždy a ke každému se může snésti milost světla a ne každý je jí otevřen. To je ponecháno vyššímu řádu než lidskému.

Srdečnost, dětskost, prostá nevinnost jsou nejlepšími prostředky k možnosti zapůsobe­ní této síly, která plyne z přirozeného pramene lásky k přirozeným dětem tohoto stvoření. Je to pomoc útěšná v dobách jejich nouze, kdy stojí zcela sami před vstupem do světa nových sku­tečností, světa, v němž jim bude skládati účty a kde budou žíti z plodů svých jednání, myšlení a cítění. Vděčnost tvůrci světů za ni může býti prvním krokem k lepším zítřkům duše, odpou­távající se.

Dlužno podotknouti, že smrt je proměna přirozená. Právě nemoc byla nepřirozeným stavem, vzniklým z předchozích provinění. Smrt je i spravedlivá, milosrdná, majestátní.