Osobní záření

Jan Nedomanský

 

77 - Zdroj všeho bytí

 

V nynějších bouřlivých, převratných a zmatených dobách je zejména vhodné ptát se pro jasnou orientaci:

Kdo připravuje z mlhovin vznik světů a udržuje pořádek na nich, kdo řídí v pravý čas je­jich zralosti příchod lidí na ně, kdo dává opět rozpadat se planetám a kroužit jejich prachu vesmí­rem?

Ty, malý lidský duchu, nad nímž krouží miliardy slunečních soustav? Ne, ten, který řídí všehobytí, neskonalý, nedostupný, mocný a veliký - Bůh!

Neboj se tohoto slova, i když je malicherní věřící chtěli zmalichernit a hmotařští materia­listé je nechtějí s úctou vyslovovat. Ono je mocné, veliké a pravěčné, je jménem všech jmen, všech slov, všech dorozumívacích prostředků, neboť je nadsvětové.

Jen toto jméno může lidstvo sjednotit, spojit a vyvést ze všech zmatků světa k míru Boží­ho řádu. Řádu věčnosti, řádu přírodních zákonů, jimiž je všechno řízeno a které musí i člověk pro své státní zřízení a zákony odposlouchati a skutky projevit.

Tak jedině splní zákon spravedlnosti a lásky, který je průvodcem vývoje všech tvorů stvoření. Jen v tomto jméně nastane dorozumění mezi všemi rasami a národy, které budou veške­rým svým působením chtít velebit Jej, Tvůrce a vládce světů!

Žádný slepý náboženský fanatismus, ani mysticismus, ani materialistické domýšlivé jáství nemůže znehodnotit majestátnost tvořivého Prasvětla, božského to prazdroje všeho bytí, které výsostně vládne nad veškerou tvořivostí přírodních a vesmírných zákonů, nad velikým děním světů a všech dálav nekonečna.

My maličcí tvorové, lidé kteří vyšli z vývoje, smíme se stát věčnými tvory jeho divupl­ných říší jestliže pochopíme jeho všeobsáhlé úmysly a vřadíme se do světla vědomého života. Tím, že získáme plné lidské sebevědomí a vědění o stvoření, smíme teprve vpravdě být.

Bůh však od věčnosti do věčnosti je!

 

KONEC