Osobní záření

Jan Nedomanský

 

64 - Voda

 

Voda, jakožto živel tekoucí a očistný, je všestranně účelná. Vše, co na zemi vydává jaký­koliv projev života, je jí obohaceno pro své bytí, ke svému růstu a zrání.

Účelnost vody a její nezbytnost je tak nesporná a samozřejmá, jako účelnost vzduchu a slunce. My si však především všimneme jejího vlivu na osobní vyzařování, které právě dík vodě je živým, neustálým vychvíváním přetransformovaného niterného života do záření. Ve statích o záření jsou ukázky tohoto živého vyzáření, které na základě rozvinutých osobních projevů bytí vyzařuje ven, především krví.

A v krvi je podstatnou složkou právě voda. Tedy voda má mimo svou zjevnou nesmírnou účelnost, která je známa, též převažující podíl na umožnění živého vyzáření organismů do střední a jemné hrubohmotnosti, případně do jemnohmotnosti.

Její přítomnost při vyzáření je proto podstatná a rozhodující. I v tom je živlem očistným. Čím čistší a plynulejší je tekutina života, krev, tím jasnější jsou i vyzáření, která právě krev tak bohatě způsobuje, zprostředkovává, doplňuje nebo umožňuje.

Voda je proto z hlediska záření nesmírně důležitou složkou organismů, bez ní by žádný orgán v těle nemohl být a působit. Je v každé části lidského těla jako živel pohybový, utvářející a ochranný. Pomáhá, kde je toho zapotřebí a to je opravdu všude. Slouží a působí, očisťuje a vyzařuje, slučuje a zprostředkuje, prostupuje, proniká a zjasňuje a vychvívá perlením harmo­nických znění. Voda a její tekuté odvozeniny a sloučeniny působí nádhernou účelností v organic­kém vyzařování. Vyvolává v něm pohádkové proměny a stále nové obrazce živých výchvěvů zá­ření, jimiž život hraje své písně bytí.

Voda však také všestranně léčí.

Tělesnému vyzáření dodává voda plynulost a pohyb, jímž jediným je člověk uschopněn pro spojení s vyššími podstatami.