Osobní záření

Jan Nedomanský

 

55 - Výchvěvy působnosti

 

Výchvěvy působnosti jsou magnetickým vyzářením síly osobnosti. Tvoří sféru přímého osobního vlivu.

Výchvěvy působnosti může být několik vrstev podle druhů zájmů člověka a jeho niterné žhavosti. Čím silnější jsou záchvěvy niterné rozhodnosti a lásky k dílu, tím delší je dosah jednot­livých kruhů vyzáření, které mohou plamenem přesvědčení spalovat všechno protichůdné v osobním okolí a vítězit svou životností.

Je to vyzáření nadéterické jemnosti podmanivě působivé, která bývá pociťováno jako síla nebo kouzlo osobnosti.

Vyzáření síly osobnosti může být použito k dobrému vlivu na okolí, nebo může býti této vyzářené síly nitra též zneužíváno k sobeckým, čistě osobním zájmům, bez zřetele na smysl lid­ského určení, jak tomu bývá u všech diktátorských násilníků.

Výchvěvy působnosti vychvívají z nitra každého člověka, z celé jeho bytosti a to u mužů ve směru vpřed (obraz č. 43), u žen jsou kruhovité (obraz č. 44). Jsou tak různých vlivů, že jsou stěží i povšechně pojmenovatelná.

První, u hrudi, je přímé vyzařování duchovního jádra, centrály to sil. V něm je zjevena síla duchovního života, obnovovaná láskou. Dále jsou různá vyzáření jemnohmotná, duševní i du­chovní. Duchovní mají nejdelší dosah.

Vyzáření jsou tak četných obměn osobní působnosti, jak různá jsou lidská úsilí, chtění a zájmy. Člověk je při každém svém jednání jinak vnitřně naladěn. Při výkonu své služby jinak než při rodinné záležitosti, při obchodním jednání jinak než při společenské hře, při řízení moto­rového vozidla jinak než při klidném pohledu dalekohledem do vesmíru. Vnitřní stav různého rozpoložení, ladění či druhu soustředěné pozornosti se jeví ve výchvěvech působnosti jako živá hra barev a vlnění, proměnná a různící se, ztrácející se a znovu vystupující, někdy jasnější, jindy opět kalná a vždy nepředstavitelně živá.

Okruhů živě vyzářené působnosti může býti nejvýše sedm. V každém člověku jsou však předpoklady a možnosti všech. Každý člověk je povolán k plné lidské působnosti v síle ducha, působícího ve stvoření na díle světla svou přirozeností, která v lásce zjevuje moc všeho, co vzniklo z vůle.

Mužská vyzáření působnosti směřují vpřed, někdy vyšlehuji též do stran, ženská vyzáření jsou většinou kruhovitá. Ochranu nekrytého mužova týlu mají tvořit přijímací výchvěvy duchov­ně živého ženství samého, které svým druhem je k tomu uzpůsobeno (obraz č. 45).

 

 

(obraz č. 43) Výchvěvy mužské působnosti      (obraz č. 44)Výchvěvy ženské působnosti

   

 

 

(obraz č. 45) Společné působení