Osobní záření

Jan Nedomanský

 

54 - Kruhy vzestupného ženství a mužské hybnosti

 

Dole kolem nohou se šíří u žen kruhy vzestupného ženství. Jsou to nádherné pásy čistého duševního vyzáření vůle, jemně zvlněné a čím níže umístěné, tím větší ušlechtilost zjevující.

První pás ve výši poloviny lýtek je pásem slušnosti, druhý u kotníků je pásem jemnosti, třetí důstojnosti. Podle těchto vyzáření je zjevnou hodnota ženy.

Oděv žen nemá nikdy sahat nad pás slušnosti (obraz č. 41).

Kruhy mužské hybnosti tvoří elipsovité a pásovité vyzáření od kyčli ke kolenům a od ko­lenou ke kotníkům a od kotníků přes patu k prstům.

Je to vyzáření průbojnosti, pohyblivosti a pevného postoje (obraz č. 42).

Pomáhají člověku lehčeji zdolávat prostor a být v pravý čas na pravém místě nebo za­ujmout pevný postoj k životu a zdolat všechny překážky.

K tomu je zapotřebí silné vůle. Proto lidé jasné vůle mají větší předpoklady být všude včas, než-li ti, jejichž vůle je slabá nebo podlomená. Výchvěvy vyzáření v partii nohou umožní rychle a lehce se přenésti jinam, jakýmikoliv prostředky a být k disposici pro činy výstavby. Jsou nepostradatelnou pomocí těm mužům, jejichž dobrá vůle se chce proměnit v čin.

Jsou to okruhy hybnosti z vůle. Bývají porušeny u těch mužů, kteří mají slabou vůli, příliš lehce ovlivnitelnou nebo převážně zaměřenou na své osobní já. Tito lidé musí ovšem hledat zdra­vou rovnováhu svých citových záchvěvů s rozumovou rozvahou a využívat síly k činům, které by v pravý čas a na pravém místě uskutečnili. Výchvěvy hybnosti je tam dovedou.

Hybnost je nejen snadná pohyblivost, ale i přizpůsobivost každému prostředí a poměrům, ovšem bez toho, že se sleví ze základů mravnosti, čestnosti a zásadního postoje k životu.

U žen jsou kruhy vzestupného ženství negativní, tedy vodorovné, u mužů jsou kruhy mužské hybnosti průbojně pozitivní, tedy kolmé.

Jasné působení muže s pevným postojem k životu, zkříženo s ušlechtilým působením něžného, půvabného ženství, dává spojené záření netušené krásy k vyšším, ještě hodnotnějším projevům zpracované síly. Je to nádherné křížení vyzáření působením.

 

(obraz č. 41) Kruhy vzestupného ženství     (obraz č. 42) Kruhy mužské hybnosti