Osobní záření

Jan Nedomanský

 

53 - Výchvěvy služby

 

Výchvěvy služby tvoří živě se vlnící pás jemných magnetických silokřivek kolem břišní krajiny. Vytvářejí ochranu sluneční pleteně.

Jejich tvary jsou velmi rozličné a mění se podle soustředění se na určitou službu, tedy podle funkce, kterou člověk právě vykonává.

Ženu ve službě strážkyně domácího krbu znázorňuje obraz č. 40. Pečlivá, čistotná, lásky­plná šíří kolem sebe prostředí kouzla domova. K takové ženě manžel rád spěchá, neboť v její přítomnosti pookřívá a získává duševní klid a vyrovnanost i víru v lepší život v jasu srdečnosti a žensky dětské prostoty. U ní není nic komplikované, všechno je jasné, neboť k ní plyne jas shů­ry a ona ho svou dětsky důvěřivou čistotou a žárem lásky šíří do stran.

Její ruce zušlechťují a udržují v pořádku domácí prostředí, je hybná, ladná, usměvavá, prostě udržovatelka harmonie domácího prostředí a v tomto svém oboru láskyplná vládkyně, magnet rodinného štěstí.

Má-li žena ještě úkol mimořádný, pak s výkonem této služby se mění pás do tvaru, odpo­vídajícímu druhu oné služby. Změna vyzáření jí pomáhá býti také v této službě uschopněna k živému výkonu jejího povolání. Každá žena má být při výkonu své služby strážkyní domácího krbu, opásána trpělivostí a klidem, které jsou ochranou citlivé sluneční pleteně.

Obraz znázorňuje tutéž ženu ve výkonu její služby jako kněžky čistoty. Pás je užší a ne­jsou na něm květy domácího prostředí, jež jsou soukromou, neveřejnou věcí. Intimita ustupuje jasnému odhodlání splnit službu v rámci všeobecné potřeby a kázně.

U mužů se děje podobně. I oni jsou někdy opásáni výchvěvy určité služby a patřičnou symbolickou výzbrojí pro její výkon.

Vyzařování pásu pohotové služby je u mužů zejména u strážné služby a služby pomocné a záchranné. Vyjadřuje jak druh a způsob činnosti tak i její důstojnost.

Služba sama je běžícím pásem neustálého nasazování celé bytosti pro druh potřebného výkonu.

 

obraz č. 40 Pás služby