Osobní záření

Jan Nedomanský

 

49 - Okruh píle a tvořivosti

 

Okruh píle se zračí ženám u ramen. Vířivě se točí kolem ramenního ohbí a pobízí k čin­nosti. Mívá několik druhů barev, které vyznačují příslušenství k určitému celku působení a druhu píle a zájmů.

V kruzích vyzařují jemné květy, vlnovky, spirály a četné jiné útvary, podle druhu toho, čemu je píle věnována. Útvary jsou též různých barev a seskupení. I když jsou výchvěvy pozem­ským očím neviditelné, přece dodávají ženě novou a novou chuť k práci, bez níž by nebyla vnitř­ně spokojena a šťastna. V tvořivém působení je vrchol štěstí (obraz č. 31).

U mužů je tvořivost vyzářena nad rameny do stran jakousi stabilnější formou, která zje­vuje druh služby a hodnost v ní. Tak vznikly, či zde mají svůj původ nárameníky, epolety a pod. I pod rameny na pažích bývá někdy vyzářen znak služby.

Všechna vyzáření píle a tvořivosti poskytují vědomí důstojnosti a důležitosti každé služ­by, je-li odpovědně uskutečňována v zákonech dobra a ke službě celku. Je v ní blaživé uspokoje­ní tvořivé lidskosti.

 

(obraz č. 31) Okruh píle