Osobní záření

Jan Nedomanský

 

33 - Stupně duchovního žáru

 

Vnitřní život člověka můžeme připodobnit ke stupňům žáru na teploměru. Jak vřelý je je­ho vztah k pravdě, to je ke spravedlnosti, lásce a čistotě, tolik stupňů žáru obsahuje.

Čím je tento vztah přirozenější, to znamená prostší a důstojnější, tím vyšší je stupeň du­chovního žáru, který vyvinul, či který přivedl v sobě k vědomému zachvívání.

A poněvadž duchovní působení a služby mají také své stupně žáru, neboť jsou odleskem ostrovů v různých částech stvoření, může se člověk dostat do určité vědomé duchovní činnosti jen v čase, kdy v něm žár dostoupil patřičného stupně žáru.

Jinak by stál bez porozumění a nemohl by býti na onen druh záchvěvů zapojen. A přece jen spojení dává možnost požehnaného působení.

Kdybychom pro ujasnění vzali za pomůcku představy Celsiovu stupnici, tu by stupně vnitřního žáru služby počínaly 40° a mohly by v nejvyšším vývoji dostoupit 80°.

Od 40° do 50° by bylo působení v čisté přirozenosti. Člověk jí působí v rovnováze, ve spojení s bytostnými silami získává nové vědění o zákonech, i skálopevnou důvěru a hybnost a všechno to, co je barvy zelené. Toho je velmi mnoho a je to všeobsáhlé. I v přírodě je převaha zeleně, zákonitosti.

Od 50° do 60° je převaha působení v lásce, tedy v milosrdenství, obětavém porozumění, míru, vroucnosti a podobně.Ve všem, co je červené.

Od 60° do 70° je působení v čistotě, spojené s láskou, tedy v tom, co vyzařuje bíle, nebo s odstíny růžovou a modrou. Tak vzývání a velebení, pokora a cudnost, jemnost a ušlechtilost, úcta a věrnost mají zde své výchvěvy žáru.

Od 70° do 80° je působení ve vůli, v síle spravedlnosti, v přesvědčení, v poznání, v sebe-odevzdání se do fialových duchovních proudů vůle Světla. K ní se druží žlutá.

Ovšem tento obraz stupňů je příliš oddělující. Lze si však těžko hned představit všechno spojené, ač v žádném působení nemůže chyběti některá s druhých částí.

I zde v těchto stupních musí být všeobsažnost. Dělit se mohou pouze pro přehled a pro stanovení převahy určitého působení. Převaha znamená, že i druhé je tam obsaženo, avšak ne v míře obzvláště výrazné. Nejvýraznější je to, co se nejsilněji zachvívá, tedy ten druh činnosti, na nějž je člověk nejvíce, či nejharmoničtěji naladěn.

Tyto stupně jsou míněny jen ve smyslu niterné duchovní žhavosti, jako malá ukázka dru­hů niterného žáru

V podstatě je niterný žár regulátorem všech počinů a působivou složkou jejich náplně i vzniku. V niterném žáru je tajemství zralosti pro každý druh duchovní služby, i pro možnost je­jího splnění v plném akordu pochopeného a cílevědomého bytí. Bez něj nemůže býti celé splnění služby v míře potřeby daného životního úkolu, v němž, i při sebe větším nadání, by chyběla pl­nost živých záchvěvů, vedoucích k naplnění v zájmu vyšších cílů určení.