Osobní záření

Jan Nedomanský

 

19 - Slabosti

 

Člověk, stojící v zákonech, je silný, neboť k němu plyne proud síly, která má větší moc než je moc lidská. V této síle on působí, z ní žije a čerpá, čímž je spojen se životem všehomíra a jeho proudy, jeho zářením, jeho tvořivým mírem a oblažujícím štěstím.

Kdo se však domnívá, že sám je silný, stojí již mimo zákony a je sláb, zoufale sláb, ne­schopný opravdových činů. Jeho zdánlivá síla je jeho největší slabostí, neboť je zradou dobré svobodné vůle, úpadkem, v němž se skrývá zánik.

Ke slabostem patří vše záporné: nesprávné chtění a sklony, zneužité pudy a smysly, špat­né vlastnosti, zájmy a snahy, nevyužité schopnosti, zneužitá práva, potřeby a povinnosti, nedo­statek dobrých niterných záchvěvů, záření a proudění, zahrabané hřivny vloh a darů, zneužívání lidských sil a vše to, co je zkreslením a opakem dobrého. A toho je velmi mnoho.

Slabosti jsou tedy všechny počiny a nedostatky, které vedou k opaku zdravých lidsky ži­votních projevů. Jsou nezákonné.

Nejzkázonosnější lidské slabosti jsou ty, které předstírají,že jsou silami, jako násilnictví, velikášství, osobivost, sebepřecenění, žádostivost, bezohlednost, krutost, pýcha, domýšlivost, rouhání, chtivost a lež. Ovšem stejně zhoubné jsou licoměrnost, přetvářka, oplzlost, obžerství, prodejnost, neupřímnost a mnoho jiných. Není zapotřebí uváděti jejich přehled, neboť s rozvinu­tím síly dobrého chtění zanikají a není jich více.