Osobní záření

Jan Nedomanský

 

13 - Lidský vývoj ve dvanácti osobních projevech bytí

 

 

9. Výchvěvy, proudění a vyzáření

 

K lidským vědomým projevům života lze přičíst též výchvěvy svobodné vůle, proudění výronů života a vyzáření tvořivého jasu.

Výchvěvy, výrony a vyzáření tvoří živé lidské okolí, ovzduší, v němž a jímž člověk dýchá a vydává svůj tón bytí. Výchvěvy jsou převážně z vůle, výrony z lásky a vyzáření z čistoty. Podle toho je výchvěvů sedmero, výronů patero a vyzáření devatero. Jsou to:

 

Výchvěvy svobodné vůle:

1. uvážení

2. soustředění

3. rozhodnutí

4. posouzení

5. usměrnění

6. provedení

7. zladění

Proudění výronů života:

1. oživení

2. povzbuzení

3. pomoc

4. posílení

5. obnovení

Vyzáření tvořivého jasu:

1. procitnutí

2. prozáření

3. očistění

4. radost

5. vzlet

6. mír

7. ochrana

8. úcta

9. velebení

 

Výchvěvy proudění a vyzáření vyvstávají a oživují se dobrými rozhodnutími svobodné vůle. Jednou však převažuje ten, podruhé opět onen projev, podle druhu prožívání. Jsouce regulovány zjasnělými smysly, napomáhají rozvoji vlastností a schopností, vedoucích všechen dob­rý životní koloběh až k vyzrání.