Osobní záření

Jan Nedomanský

 

12 - Lidský vývoj ve dvanácti osobních projevech bytí

 

 

8. Potřeby, práva a povinnosti

 

Člověk jako tvor trojdílný má též trojí práva, povinnosti a potřeby : tělesné, duševní a duchovní. Vychvívají dvojím druhem podstatné činnosti, přijímáním a vydáváním, v nichž se naplňuje zákon dávání a braní.

Potřeby jsou hodnoty, které přijímáme. Je přírodním zákonem, že se neztrácí žádná ener­gie, existuje jen přeměna sil. A jak je tomu ve hmotě, tak je tomu ve světě duševním i duchov­ním. Přijímajíce, můžeme opět vydávati, nepřijímáme-li, navozujeme stav ztrnulosti. To je však proviněním.

Právo máme na všechno, co nám bylo poskytnuto či propůjčeno k užívání a vývoji. Je to­ho nesmírně mnoho a máme to používat s vděčností. Při tom vědomě prožívat.

Povinnost spočívá v tom, přijaté zpracováním přeměnit v jinou energii a zužitkovat, což znamená vydat.

Máme tedy potřebu přijímat a povinnost vydávat. V obém je obsaženo právo žít a půso­bit. Můžeme ovšem stejně tak dobře říci, že máme potřebu žít, právo vydávat a povinnost přijí­mat, nebo potřebu vydávat, právo přijímat a povinnost žít. Z toho je zřejmé, že potřeby, práva a povinnosti jsou nedílným celkem. V každém je obsaženo vše.