Osobní záření

Jan Nedomanský

 

10 - Lidský vývoj ve dvanácti osobních projevech bytí

 

 6. Schopnosti

 

Člověk chová ve své duchovní podstatě již od počátku nevědomé schopnosti, které má dovésti k vědomému používání. Tyto schopnosti jsou hřivnami, lénem, jehož rozvinutím se člo­věk stává teprve užitečným tvorem stvoření.

Schopnosti lidského ducha jsou zde uvedeny v přehledu a současně jejich tři nejdůležitější období, jimiž člověk prochází při získávání osobního bytí. Rozvinutím třetího období všech schopností se stává teprve plnocenným člověkem a může po odchodu z této země kráčeti vstříc světlým výšinám vědomého tvoření, do nichž se smí záchvěvy svého ducha vřazovati. Dovede to jen rozvinutím všech sedmi uvedených schopností. Jsou to schopnosti:

 

1. Vývoje

1. období: růstu

2. období: rozkvětu

3. období: zralosti

2. Rozlišování

ochutnávání

prožívání

vřazení se

3. Úsudku

probuzení

oživení

přesvědčení

4. Přijímání

poznání

zachvívání

sloužení

5. Utváření

jednání

myšlení

cítění

6. Vzestupu

ovládání

sebeovládání

vzývání

7. Věčného života

vědomé bytí

sebevědomé bytí

spolupůsobení na rozvoji stvoření

 

 

Tyto schopnosti jsou součástí, neboli přímým projevem ducha. Při jejich rozvíjení však byly nutné tisícileté zkušenosti. Lze proto říci, že se v jejich rozvoji projevuje výtěžek nebo sou­hrn minulých životů.

Jestliže určitá schopnost svými výchvěvy zachytila čistý proud přirozené zákonitosti, pak se jí dostává přílivu mocné síly, v níž se rozvíjí do plné krásy k posvěcené tvorbě nebo životnímu vyzrání. Prostě schopnost nabyla přílivu síly z nadoblačných zdrojů. A přece to byl člověk sám, který svou pílí a námahou minulých životů svobodně zrál pro tento druh výronu dávajícího bytí, pomoci sobě i jiným, vpřed a výš.

Schopnosti byly tedy poskytnuty na začátku vývoje a jsou probouzeny a pěstěny zkuše­nostmi životů až k vyzrání, v němž se snoubí s osvícením. Jejich konečným výsledkem je věčný život tvořivého působení na dalším, nekonečném rozvoji díla stvoření.