Osobní záření


Jan Nedomanský

 

05 - Lidský vývoj ve dvanácti osobních projevech bytí

 

 

1. Chtění

Ve velikém bytí blaženého tvoření světlých oblastí stvoření bylo všechno silné hned od počátku vědomé. Nádherný, mocný život tepal jásajícími úrovněmi věčnosti a způsoboval neu­stálé výrony budujícího chtění.

Těmito výchvěvy radostné tvořivosti byla způsobena ozvěna i v nejmenších, nepotřeb­ných sraženinách vyzáření duchovních sfér, které též zatoužily po vědomí a spolupráci. Zrodilo se chtění lidsky duchovních zárodků po vývoji, rovnající se prosbě. Jejich přání bylo vyslyšeno a ony směly nastoupit pouť světy za uvědoměním.

Tímto prvotním chtěním počíná pohyb lidského zárodku směrem dolů, k vývoji, k získání vědomí a pak čistým vzestupným úsilím opět nahoru k sebevědomí, ke spolupráci na věčném rozvoji díla stvoření.

Chtění bylo tedy prvním záchvěvem touhy po vědomém životě. Provází člověka celým bytím, v němž člověk neustále něco chce, po něčem touží a o něco usiluje. Blaze tomu, kdo usiluje o poznání zákonitosti.