Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 

Návštěva Pána v roce 1941

od Susanne Schwarzkopff
 
 
 
V lednu roku 1941 jsme směli na naši prosbu navštívit PÁNA v Kipsdorfu v Krušných horách. Tehdy jsme netušili, že by to mělo být naposledy. Našel tam útočiště v domě jednoho jemu oddaného služebníka a on si pochvaloval dům a pěkné okolí města s jeho nekonečnými lesy. Tam vyhledával samotu a bránil se návštěvníkům. Ale mohli jsme vidět, že dále utvářel dílo, Poselství, že se nevzdal.
 
S nepopsatelnou dobrotou nás přijal na celé dlouhé odpoledne, vzal nás do své pracovny a mluvil jako dříve o svých plánech. Ale vyslovil také:
 
"Řekněte to všem, že Poselství teď nesmí být předáváno. Ještě dříve musí lidstvo projít mnohem větším utrpením! "
 
A při rozloučení řekl plamenně: "Až to budu chtít, bude osada opět má! "
 
Toto slovo se splnilo, jenomže jiným způsobem, než jsme si tehdy mysleli. O několik měsíců později, v prosinci, opustil PÁN zemi, která ho učinila "bezdomovcem", jak se jednou označil v těchto letech. Bez pozemské ochrany, vystaven novým útokům temna, se vrátil zpět do své říše. Nyní už ho nemohla dostihnout žádná nenávist, žádné nepřátelství a za to jsme byli hluboce vděčni.
 
Ale jaká hluboká duševní bolest, jaký smutek a úzkostlivý strach ležel nade dnem pohřbu v jeho rodném městečku, do kterého byl nyní navrácen a uzavřel se tím list jeho pozemského života! Jak jsme se ptali a strachovali se, zdali by se mohl PÁN vzdát svého díla pro lidstvo!
 
Ale když bylo všechno pryč, nespočetně květin pokrývalo zemi, do které byla položena schránka (obal) a tu se až do té doby silně zatažená obloha rozjasnila a otevřela se světlá záře, jako brána a do našich srdcí opět vstoupila tichá naděje.