Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci


Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

40 - Vědomá spolupráce?Přírodní vědy sledují zákonitost hmoty a jejich projevů ve všech druzích hmot pev­ných, tekutých i plynných. Zjišťují druhy vegetace i živočišstva a konstatují je. Zákonitost hmot je tedy z velké části známa.

Jemnější hmoty mají také svou zákonitost, která se projevuje určitými druhy a podsta­tami, jež jsou stejně tak rozdílné jako hmotné. Mají též svou pevnost, plynulost a plynnost, svůj vegetativní růst a své druhy živočišstva a tvorstva, ovšem mnohem jemnějšího, vědomé­ho.

Staří národové část vědomého tvorstva jemnějších podstat znali a označovali je za nad-přirozené bytosti, které dnešek, sledující zákonitost hmoty, popírá.

Též dobro má svoji zákonitost. Jen je zapotřebí ji sledovati v podstatě a jemnosti pří­slušných druhů.

Aby bylo zřejmo, že původ dobra není z této země, pojmenujme jeden druh jeho vyzáření kosmickým zářením dobra. Z něj je čerpána síla osobního magnetismu, která se dá zjiš­ťovat a zkoumat, avšak pouze stejnorodými smysly a nástroji. Ne hrubohmotnými zkumavkami a noži.

Kdo by je chtěl ověřovat hmotnými nástroji, byl by jich dalek a stával by se asi tak bláhovým jako ten, kdo by šel nabírat vodu hráběmi nebo ji chtěl krájet pitevním nožíkem. A to by ani zdaleka nebyla taková nehoráznost, jakou je ta, chtít hmotnými prostředky zjišťovati zcela jinou, nehmotnou podstatu.

Proto je zatěžko magnetickým léčitelům spolupracovat s medicínskými lékaři, pokud tito sledují téměř výhradně zákonitost hmoty, těla. Až uznají jsoucnost jiných lidských podstat a budou ochotni se vřadit do jejich zákonitostí, může býti spolupráce možnou a žádoucí. Dří­ve by byla jen na škodu a způsobila by oběma stranám zbytečná roztrpčení a zklamání.

Kosmické záření dobra lze sledovati všemi lidmi, kteří v sobě mají živé vlastnosti dob­ra. Ty jsou nástroji jeho možnosti ověření a průkaznosti.

Míti v sobě určitý druh živých vlastností dobra znamená míti možnost jimi ověřiti jsoucnost kosmických sil dobra, které vyzařují, plynou, vznášejí se i zakotvují na zemi a to v lidech dobré vůle.

To sledovati je příkazem rozvoje nových dob, které tím nutně povedou k zušlechtění, zjemnění a zjasnění všech snah a cílů pozemského snažení.

Mnozí básníci, spisovatelé, skladatelé, umělci a vynálezci tak nevědomky činili. Na­stane však doba vědomých spojení s kosmickými silami dobra, pro požehnání světa, pro osví­cení lidstva, pro rozvoj krásy, spravedlnosti a pravdy.

(jít na další díl)

 

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
Máte-li dotazy, můžete se ptát na našem fóru: navodnapreziti.cz, samozřejmě až po registraci
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto věcných argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu (ona se zhroutí sama v sobě). Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy.

Čtěte článek: Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz