Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

33 - Jak se chovat při ošetřeníZachovávat příkaz mlčení. Prostředník léčivé síly má býti soustředěn myšlením i cítě­ním na léčení. Jinak je roztěkán a nenapomáhá plynulému toku. Tím se přenese často přes orgán léčení potřebný a to ne proto, že by síla na tento orgán nereagovala, ale on pro ohlušení jinou věcí přehlédne jemné volání nemocného místa nebo postiženého okruhu vyzáření. Nechť je mu proto dopřán klid.

Klidu má využíti také léčený k radostnému přijetí proudů, skýtaných k jeho uzdravení. Je-li vnitřně klidný a vhodně připravený, působí síla rychleji a účinněji, snáze.

Tam ovšem, kde pacient je duševně skleslý, neboť starost brání otevření se, je zapotře­bí vytvořit ovzduší důvěry a radosti. Zde jsou proto případná slova na místě, slova vhodná, radostná, optimistická, vytrysklá z přímého srdce.

Nejpůsobivější pomocí k soustředění před léčením je vhodná četba, skýtající důvěru v uzdravení. Může býti čekajícímu mnohou pomocí.

Někoho zajímá, má-li se léčitel před léčením soustředit motlitbou a taktéž léčený.

K tomu je vhodno připomenouti nemocnému, že každý čistý cit touhy po dobru je modlitbou a je-li důvěryplný, je nejlepším prostředkem k získání zdraví. Pro léčitele, jestliže je mu milost léčivé síly dobrotivě skýtána, je nejvhodnější formou pozdvižení mysli vzhůru, dík. Lze tedy říci, že nemocný má o uzdravení nestrojeným myšlením a cítěním prosit, léčící má zase za milost léčivých proudů děkovat.

(jít na další díl)

 

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
 ***
 
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu. Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy. Budou vykonávat jen pomocné práce (pokud přežijí očistu). Do státní správy budou přijímaní pouze lidé, to znamená ti, kteří jsou schopní čistě cítit. Dobře si tedy nyní všechny tyto mrzké farizeje sympatizující s Hnutím Grálu zapamatujte, aby se po obratu nemohli mezi nás infiltrovat. Jestliže někdo sympatizuje s mrzkými farizeji, kteří mají podíl na zločinu na Slově, tak to značí, že jeho cítění není dostatečně čisté a tudíž nemůže být považován za plnohodnotného člověka, protože člověka dělá člověkem pouze jeho schopnost cítění.​ Nepůjde tedy o nějakou mstu, ale o nutnost dosazovat na zodpovědná místa v nitru živé a tím zodpovědné lidi​.

 

Prodej Poselství Grálu

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky